10.08.2015

Porotherm T Profi/Dryfix - ceramiczne pustaki na ściany jednowarstwowe bez docieplenia

Wienerberger
Rozwój pustaków ceramicznych pozwolił na osiągnięcie przez nie bardzo wyjątkowych właściwości użytkowych, a tym samym unikalnych zastosowań. Jednym z nich są jednowarstwowe ściany zewnętrzne w których nadrzędnymi funkcjami są: funkcja konstrukcyjna (nośna) oraz termoizolacyjna (ograniczenie strat ciepła).


Ilość ciepła jaka może przenikać przez przegrody zewnętrzne jest regulowana prawem budowlanym. Obecne rozporządzenie, obowiązujące od stycznia 2014 roku stawia wymaganie współczynnika przenikania ciepła na poziomie UC(max) = 0,25 W/m2K. To bardzo restrykcyjne wymaganie zważywszy na fakt, że przed rokiem 2009 dla ścian jednowarstwowych współczynnik ten był dwukrotnie wyższy, a tym samym dopuszczalne straty ciepła przez przegrody zewnętrzne były dwukrotnie wyższe.  W rozporządzeniu tym podano również projekt zmian wymagań cieplnych na przyszłe lata – od stycznia 2021 wszystkie nowopowstałe budynki będą musiały mieć przegrody zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż UC(max) = 0,20 W/m2K. Aby spełnić tak wysokie wymagania, ściany zewnętrzne trzeba będzie  ocieplać materiałem termoizolacyjnym lub stosować produkty o bardzo wysokich parametrach termoizolacyjnych. Przykładem wyrobów na ściany jednowarstwowe, których nie trzeba docieplać z zewnątrz są pustaki Porotherm T Profi/Dryfix – ceramiczne pustaki wypełnione wełną mineralną.Zaawansowane technologicznie produkty o tak dobrych parametrach termoizolacyjnych murowane mogą być jedynie na zaprawach do cienkich spoin, aby do minimum ograniczyć mostki termiczne w spoinach. Pustaki Porotherm T Profi/Dryfix mogą być łączone zarówno na tradycyjnej zaprawie do cienkich spoin (na bazie cementu)  jak i na dobrze już znanej na polskim rynku zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Porotherm T pozwala wznosić ściany o bardzo wysokich parametrach termoizolacyjnych przy zachowaniu wszystkich zalet ścian jednowarstwowych takich jak: trwałość, duża wytrzymałość oraz idealny mikroklimat wewnątrz pomieszczeń osiągany dzięki wysokim parametrom izolacyjności termicznej, akumulacji cieplnej i zdolności dyfuzji wilgoci.

Pustaki ceramiczne dzięki porowatej strukturze stanowią bardzo dobrą izolację cieplną. W przypadku Porotherm T właściwość ta została jeszcze bardziej zwiększona dzięki kombinacji ceramicznego materiału i wysokiej jakości wełny mineralnej, która jest materiałem dźwiękochłonnym, niepalnym, bardzo trwałym oraz paroprzepuszczalnym. Zamknięcie materiału termoizolacyjnego we wnętrzu pustaka to w Polsce rewolucyjne rozwiązanie, choć na rynku europejskim już od dawna obecne i z powodzeniem stosowane, m.in. w Niemczech, Austrii czy Czechach. Umieszczając wełnę mineralną we wnętrzu pustaka uzyskano doskonałe parametry cieplne, a jednocześnie zachowano wszystkie zalety ceramicznej ściany jednowarstwowej. Wypalana w wysokich temperaturach glina, zmienia się w twardy, odporny na uszkodzenia mechaniczne materiał. Proces wypału sprawia również, że materiał ceramiczny nie zawiera w sobie wilgoci technologicznej. To powoduje, że mury są suche i ciepłe oraz odporne na rozwój grzybów i pleśni. Ponadto sucha ściana gwarantuje uzyskanie projektowych parametrów termicznych zaraz po jej wymurowaniu.

Porotherm T to rozwiązanie dla projektantów i inwestorów, dla których uzyskanie bardzo wysokiej izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych to nie wszystko. To rozwiązanie dla osób, które świadomie projektują budynki o niskim zapotrzebowaniu energii na ogrzewanie (przy uwzględnieniu wszystkich reguł projektowych dla takich budynków) ale równocześnie dbających o mikroklimat wewnętrzny podczas eksploatacji i trwałość budynku.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*