16.11.2017

Precedensowy wyrok uzyskany przez JARA DRAPAŁA & PARTNERS (zmiana cen przed EURO 2012)

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS
Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P), reprezentując PORR, jednego z wiodących wykonawców, uzyskała w dniu 6 listopada 2017 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasądzający na jego rzecz od Skarbu Państwa – GDDKiA siedmiocyfrową kwotę tytułem podwyższenia wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen asfaltu w latach 2009 – 2012 (przed EURO 2012) oraz wyrównaniem powstałej z tego względu straty w ramach realizacji jednego z kontraktów drogowych.


Jest to pierwszy w Polsce prawomocny wyrok, w którym pełnomocnicy wykonawcy udowodnili, że zmiana cen asfaltu przed EURO 2012 miała charakter nadzwyczajny i nieprzewidywalny (art. 3571 k.c.), a strata poniesiona przez wykonawcę wypełniała przesłankę „rażącej straty”. Z tego względu wyrok ma znaczenie precedensowe.

Uzyskane prawomocne rozstrzygnięcie może zwiększyć szanse firm budowlanych dochodzących obecnie w sądach roszczeń z okresu sprzed EURO 2012, opartych na podobnym stanie faktycznym. Wcześniej kilkadziesiąt takich powództw zostało z różnych przyczyn oddalone. Wyrok uzyskany przez kancelarię JD&P daje możliwość odwoływania się do kwalifikacji prawnej zmiany cen asfaltu przed EURO 2012 jako przypadku nieprzewidywalnej zmiany stosunków. Nadal istotnym elementem w każdym z postępowań będzie udowodnienie skonkretyzowanej rażącej straty oraz przesądzenie zasad jej wyrównania przez inwestora.

Wykonawcę reprezentował prof. Przemysław Drapała, partner kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, przy wsparciu Andrzeja Sokołowskiego, partnera, Piotra Dumy, radcy prawnego, oraz Iwo Franaszczyka, associate.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*