09.12.2014

PREZENTACJE BIUR KOSZTORYSOWYCH ANGRA – II miejsce w XVII Rankingu Biur Kosztorysowych

Mariola Gala-de Vacqueret
Spółkę cywilną „Kosztorysowanie i Doradztwo Inwestycyjne ANGRA” utworzyli w 1994 r. mgr inż. Marek Bajoński i mgr inż. Jerzy Przyłucki, absolwenci Politechniki Warszawskiej z długoletnią praktyką w wykonawstwie i nadzorze inwestorskim.


Od kilkunastu lat Spółka należy do największych w branży kosztorysowej w Polsce. W Rankingu Biur Kosztorysowych organizowanym od 17 lat przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” ANGRA była zdobywcą 1 miejsca w latach 2001, 2003 oraz 2009 do 2013.

Firma ANGRA wyspecjalizowała się w kompleksowym sporządzaniu kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla dużych inwestycji zwłaszcza obiektów sportowych, centrów handlowych, osiedli mieszkaniowych, oczyszczalni ścieków itp.

Oprócz właścicieli, aktywnych kosztorysantów, w Spółce pracuje obecnie 7 osób na pełnych etatach, następnych 5 współpracuje w miarę potrzeb.

Lista realizacji firmy ANGRA

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*