22.06.2015

Prognozy zmian cen w budownictwie mieszkaniowym według analiz SEKOCENBUD

dr Małgorzata Radziukiewicz
Po raz kolejny na łamach RaportSekocenbud.pl dzielimy się z czytelnikami refleksją na temat zachodzących zmian w budownictwie mieszkaniowym i próbą ogólnych prognoz zmian cen m² p.u. obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz wartości wyszczególnionych rodzajów robót występujących w tych obiektach w nadchodzących 3-ech miesiącach.


To zadanie niełatwe - gospodarka zależy od wielu czynników, często chwilowych i nieprzewidywalnych. W branży budownictwa, pogoda, zmiany cen w innych branżach, czy ogólne nastroje społeczne mają istotny wpływ na jej ostateczną kondycję. Mimo to,  w oparciu o dane SEKOCENBUD oraz opinie ekspertów staramy się nakreślić spodziewany trend nadchodzących zmian. Historia dotychczas prowadzonych prac/analiz prognostycznych dowodzi, że udaje się znacząco zwiększyć skalę trafnych prognoz. Zanim jednak sformułujemy prawdopodobny, naszym zdaniem, scenariusz zmian cen m2 p.u, w budownictwie mieszkaniowym , spójrzmy bliżej na to, jakie zmiany nastąpiły począwszy od stycznia 2012 r.

Rysunek 1. Rzeczywiste zmiany cen 1 m2 p. u. w obiektach budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o niskiej zabudowie (do 4 kondygnacji) w okresie styczeń 2012 – maj 2015

Rysunek 2. Rzeczywiste zmiany cen 1 m2 p. u. i w obiektach budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o wysokiej zabudowie (powyżej 4 kondygnacji) i wyższym standardzie w okresie styczeń 2012 – maj 2015

Rysunek 3. Rzeczywiste zmiany cen 1 m2 p. u. w obiektach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w okresie styczeń 2012 – maj 2015

W I półroczu 2015 b. r. fluktuacja cen m² p. u. obiektów budownictwa mieszkaniowego uległa spłaszczeniu – wahania (plus/minus), w czerwcu w stosunku do poziomu ze stycznia, nie przekraczały 11zł w obiektach budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o niskiej zabudowie (do 4 kondygnacji), 2 zł w obiektach budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o wysokiej zabudowie (powyżej 4 kondygnacji) i wyższym standardzie zaś w przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 3 zł. Występuje zatem niewielkie – w porównaniu z poprzednimi latami – zróżnicowanie cen (najwyższe zróżnicowanie cen m² p.u. we wszystkich obiektach budownictwa zanotowano w 2013 r.). W okresie 2012-2014 obserwowaliśmy systematyczny spadek cen m² p.u. obiektów. Obecnie ceny choć są wyższe niż w 2014, to jednak niższe niż 3-y lata temu i nic nie wskazuje na to, żeby miały wrócić do tamtego poziomu z 2012 r. Najbliższe poziomowi cen z 2012 r. są ceny w obiektach budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o niskiej zabudowie. Wyniki prognoz potwierdzają, iż w najbliższym czasie (lipiec-wrzesień 2015) utrzyma się tendencja do stabilizacji cen m² p.u. obiektów budownictwa mieszkaniowego (ceny nie zmienią się znacząco), zatem rynek mieszkaniowy będzie dla inwestorów jeszcze bardziej przewidywalny. Ceny m² p.u. obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o niskiej zabudowie (do 4 kondygnacji) w najbliższych 3-ech miesiącach oscylować będą w granicach 2 520 zł/m2 p.u. Najdroższe pod względem ceny za metr kwadratowy będą oczywiście obiekty budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o wysokiej zabudowie (powyżej 4 kondygnacji) i wyższym standardzie (ze swoja ceną ok. 4200 zł). Należy przypuszczać, iż ceny m²p.u. obiektów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w lipcu, sierpniu i wrześniu b.r. kształtować się będą poniżej 3 175 zł/m2.

Szczegółowe aktualne prognozy i zmiany cen od 2012 r. w budownictwie mieszkaniowym zamieszczono w miesięczniku „Błyskawica 06/2015", która właśnie ukazała się w sprzedaży.

Prognozy wraz z komentarzem dla wydawnictwa SEKOCENBUD opracowała dr Małgorzata Radziukiewicz

Od Redakcji:
Podane ceny (koszty budowy) są średnimi cenami w skali całego kraju i nie zawierają kosztów: zakupu i zagospodarowania działki, przyłączy, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, marży dewelopera.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*