15.06.2023

Program merytoryczny 26 Konferencji Naukowo-Technicznej w Ciechocinku

Podczas tegorocznej Konferencji poruszane będą tematy związane z waloryzacją wynagrodzeń w kontraktach budowlanych, omówimy między innymi następujące zagadnienia:

 • podstawy i możliwości prawne dokonania waloryzacji,
 • praktyczne podejście do waloryzacji od strony prawnej,
 • rodzaj umowy w warunkach niestabilnej sytuacji rynkowej,
 • zmiana umowy ze względu na nadzwyczajny wzrost cen,
 • kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych w warunkach niestabilnej sytuacji rynkowej,
 • mechanizmy i formuły waloryzacyjne,
 • praktyczne podejście do waloryzacji – podstawowe zasady,
 • przykłady zastosowania istniejących formuł,
 • sposoby na waloryzację – praktyczne wykorzystanie danych SEKOCENBUD – przykłady,
 • porównanie wskaźników waloryzacyjnych na różnych poziomach agregacji i efektów ich zastosowania przy wyliczeniu waloryzacji kontraktu,
 • stosowane oraz sugerowane rozwiązania, w tym formuły wyliczenia waloryzacji – czy są poprawne „merytorycznie” i „sprawiedliwe” dla obu stron umowy o roboty budowlane,
 • polubowne rozwiązanie sporu o wynagrodzenie w kontraktach budowlanych.

Więcej informacji na temat Konferencji na stronie sekocenbud.pl/konferencja.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*