08.02.2016

PROJEKT NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MGV
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się Projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Rozwoju.


Przedstawiony projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

  • dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w s prawie zamówień publicznych uchylającej dyrektywę 2004/18/WE
  • dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w  sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Termin wdrożenia tych Dyrektyw upływa 18 kwietnia 2016 r. Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne prowadzone nad projektem nowej ustawy, z którym możecie się Państwo zapoznać pod podanym poniżej linkiem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281202

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*