04.04.2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

https://www.uzp.gov.pl/
Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono istotny komunikat dotyczący zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.03.2016 r. podczas 15 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366). Projekt ustawy został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju. W dniu 1.04.2016 r. w ramach Komisji została powołana podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*