10.01.2019

Przykłady pozacenowych kryteriów ocen ofert w zamówieniach publicznych

Źródło: UZP


Informujemy, że udostępniony został przygotowany na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych poradnik zawierający przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert wraz z praktycznym komentarzem.

Stanowi on realne wsparcie użytkowników systemu zamówień publicznych podczas prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nim pod linkiem:
www.uzp.gov.pl/komunikaty/poradnik-z-katalogiem-dobrych-praktyk-pozacenowe-kryteria-oceny-ofert

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*