24.05.2021

ROSNĄ CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Mariola Gala-de Vacqueret
Początek bieżącego roku, według prognoz publikowanych cyklicznie w wydawnictwie SEKOCENBUD ZWW, nie zapowiadał większych zmian w obszarze kosztów budowy. Jednak już pod koniec pierwszego kwartału, gdy rozpoczął się sezon budowlany, odnotowano pierwsze ruchy cen na rynku materiałów budowlanych.


Od marca bieżącego roku zauważalne są wzrosty cen w niektórych grupach materiałowych (np. stal, styropiany), jednakże są również takie materiały, których ceny pozostają na niezmienionym poziomie lub wręcz odnotowuje się ich spadki.

W wydawnictwie miesięcznym „Błyskawica” SEKOCENBUD, między innymi publikowane są średnie krajowe ceny wybranych materiałów, najczęściej stosowanych w robotach budowlanych o małym zakresie oraz robotach remontowych. Ceny, do tej publikacji, zbierane są na terenie całego kraju (w 6 największych aglomeracjach miejskich), w miejscach sprzedaży tych materiałów (hurtowniach, składach, sklepach internetowych).

Według danych przedstawianych w „Błyskawicy” w okresie styczeń - kwiecień 2021 r., znaczne wzrosty cen (średnie w skali kraju) wystąpiły w następujących grupach materiałów budowlanych:

W tym samym okresie, odnotowano spadki cen w grupach:

Jednocześnie odnotowano spadki cen konkretnych materiałów w różnych grupach, spowodowane polityką rabatową (zarówno hurtowni jak i producentów) związaną z wielkością popytu, strategią sprzedażową, marketingową itp.

W wydawnictwie „Błyskawica” prezentowane są również koszty budowy domu jednorodzinnego energooszczędnego, wykonanego z pustaków(bloczków) silikatowych, a także koszty budowy całego kompleksu, czyli domu wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu, które aktualizowane są w comiesięcznych wydaniach „Błyskawicy”.

Zmiany cen materiałów wpłynęły na całkowite koszty budowy prezentowanego domu jednorodzinnego. W okresie 01-04.2021 r. koszty budowy wzrosły o 2,1 %, nierównomiernie rozkładając się dla różnych robót i stanów. Największy wzrost o 8,5% nastąpił dla robót wykończeniowych zewnętrznych (w tym elewacje aż o 12,4%) oraz stanu surowego (4,9%).

Natomiast koszt budowy tego samego domu w okresie rocznym wzrósł o 4,5%.
(porównując okres 04/2021 r.  do 04/2020 r.)

Według aktualnie zbieranych notowań cenowych, z całego kraju, wydaje się, że trend wzrostowy zostanie nieznacznie wyhamowany, w szczególności w przypadku materiałów izolacyjnych (styropiany).

Źródło: Błyskawica 04/2021

 

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*