29.03.2023

Rynek mieszkaniowy w Polsce w 1q2023 – raport Centrum Analiz PKO BP

To już rok, od kiedy zaczęły się duże zawirowania na rynku mieszkaniowym, a objęły one całą branżę… rynek pierwotny i rynek wtórny, rynek sprzedaży mieszkań oraz rynek najmu.


Jak pokazują analizy SEKOCENBUD koszty budowy (bez kosztów gruntu) wybranych obiektów utrzymują tendencję wzrostową. Nie jest ona tak wyraźna jak w połowie ubiegłego roku, ale o zmianie trendu nie może być mowy. Prognozy wskazują, że trend wzrostowy zostanie zachowany również w roku 2023. Duży udział w owym wzroście w najbliższym czasie będą miały zarówno rosnące koszty robocizny i pracy sprzętu jak również materiałów, które stanowią ok 50% kosztów budowy budynków mieszkalnych.

Bijące rekordy koszty energii tylko potwierdzają sytuację na rynku, a przy tym też grzebią marzenia inwestorów o wyraźnym i długookresowym spadku cen materiałów budowlanych.

Jak co kwartał Centrum Analiz Banku PKO BP opublikowało raport analizujący rynek mieszkaniowy w Polsce. W raporcie specjaliści podjęli się omówienia najważniejszych uwarunkowań makroekonomicznych mających wpływ na sytuację branży budowlanej. Analizie poddane zostały również trendy demograficzne, popyt i podaż na rynku kredytów hipotecznych oraz koszty budowy wybranych obiektów. Analiza tych ostatnich oparta została w dużej mierze na danych pochodzących z Biuletynu cen obiektów budowlanych – BCO [wyd. SEKOCENBUD].

O tym jak aktualnie wygląda sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym oraz jak wygląda perspektywa zmian cen w średnim okresie poczytać można w najnowszym raporcie Centrum Analiz PKO BP

www.pkobp.pl/media_files/fb5fad89-30fd-41af-97e1-3c6a379f35fd.pdf

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*