12.09.2019

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

UZP
11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom rynku, przedstawicielom izb gospodarczych i zrzeszeń branżowych, zamawiającym, wykonawcom i kontrolerom za wkład w prace nad nowym Pzp. Dziękujemy za zaangażowanie, nowatorskie pomysły i kompleksowe spojrzenie na problematykę zamówień publicznych. Ta ustawa nie powstałaby bez Państwa pomocy.

Wieczorne głosowanie zwieńczyło blisko 3 lata pracy nad nowym Prawem zamówień publicznych. Setki godzin konsultacji, dziesiątki debat, wymiany poglądów, burze mózgów – to wszystko stanowiło istotne elementy, które wpłynęły na ostateczny kształt uchwalonych rozwiązań.

Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:
•    Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
•    Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
•    Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
•    Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
•    Większa transparentność postępowań;
•    Zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
•    Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*