14.07.2023

SeKo PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 18.1

Sekocenbud
Na czerwcową aktualizację programów z rodziny SeKo składają się zmiany i nowości w programie oraz bazie katalogowej. W bieżącym wydaniu skupiliśmy się na zmianach dotyczących interfejsu użytkownika.

Łączenie składników zestawienia / Zamiana składników zestawienia

Z pewnością każdy Użytkownik programów z grupy SeKo zna przycisk z ikonką lornetki w Zestawieniach RMS, służący do zamiany danego składnika zestawienia innym składnikiem. Pozwala on na zastąpienie wybranych nakładów innym nakładem pochodzących z Cennika, Kartoteki lub Kosztorysu.
W odpowiedzi na zgłoszenia Użytkowników dotyczące tej kwestii, od wersji 18.1 wprowadziliśmy możliwość jednoczesnej wymiany wielu składników zestawienia nie tylko przy użyciu przycisku polecenia z menu ale również z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.
Z uwagi na budowę tabeli zestawień, nie zmienił się tryb pracy dotychczasowego przycisku „lornetki” znajdującego się na końcu każdego wiersza – służy on do wymiany pojedynczego składnika, w przypadku chęci zamiany wielu składników jednocześnie poza przyciskiem w menu, można skorzystać z menu kontekstowego wywoływanego prawym klawiszem myszki.
Przypominamy, ze aby dokonać zamiany wielu składników, należy zaznaczyć (kliknąć) pierwszy ze składników, następnie po wciśnięciu klawisza Shift, a następnie zaznaczyć ostatni element. Możliwe jest także zaznaczanie pojedynczych składników używając klawisza Ctrl. 
Zmiany pod kątem wysokich rozdzielczości – skalowanie aplikacji

Programy z aktualnej rodziny SeKo (SeKo PRIX, SeKo PRIX-WKI, SeKo SMART, SeKo WKI) mają już dość długą historię – pierwsze ich wersje powstawały kilkanaście lat temu, w innych warunkach technicznych niż te, z którymi mamy do czynienia obecnie. Jednym z czynników, który uległ istotnej zmianie jest zwiększenie rozdzielczości wyświetlaczy ekranowych. W pierwszych wersjach programu niektórym Użytkownikom trudności sprawiła koniczność posiadania ekranu o minimalnej rozdzielczości określonej wówczas na 1024x768 pikseli (XGA). Dziś już praktycznie nikt nie korzysta z monitorów o takich parametrach. Obecnie powszechne stały się rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli), 4k (3840x2160 pikseli), a nawet coraz popularniejsza 8k (7680x4320 pikseli). Ze wzrostem rozdzielczości zazwyczaj podąża zwiększanie się przekątnych ekranów, jednak ten parametr rośnie w znacznie wolniejszym tempie. Skutkuje to znacznym zmniejszeniem wielkości pojedynczych punktów wyświetlanych na ekranie, co powoduje zmniejszenie wielkości wyświetlanych okien programu oraz innych elementów aplikacji.
Od kilku już wersji prowadzimy prace nad poprawą jakości korzystania z naszego oprogramowania z myślą
o Użytkownikach ekranów o wysokim zagęszczeniu pikseli. Początkowo było to wsparcie dla wielkości czcionek
w głównych tabelach, stopniowo dodawane były kolejne elementy aplikacji. W wersji 17.2 pojawiło się skalowanie wstęgi menu aplikacji (ribbon), natomiast wersja 18.1 wprowadza skalowanie praktycznie wszystkich elementów programu.
Sterowanie skalowaniem aplikacji odbywa się przez wybór stopnia powiększenia czcionek w opcjach programu, obecnie zmiana dotyczy nie tylko czcionek ale zdecydowaliśmy się na razie nie zmieniać nazwy polecenia znanego od kilku już wersji programu. W celu ustawienia skalowania należy wybrać z menu aplikacji kolejno: Plik -> Opcje programu -> zakładkę Interfejs -> a następnie żądany stopień powiększenia.

Po zmianie skalowania, wielkość tekstu w tabelach zostanie przeskalowana natychmiast, natomiast pozostałe elementy aplikacji będą wymagać ponownego uruchomienia aplikacji.

Zmiana ilości robót na wartość ujemną

W dotychczasowych wersjach programu ilość robót musiała być wartością nieujemną. Otrzymaliśmy sygnały od naszych Użytkowników, że czasem występuje konieczność wyodrębnienia różnego rodzaju potrąceń w osobnych pozycjach, więc wskazane byłoby  umożliwienie prowadzania ilości robót mniejszych od zera. Taka zmiana została wprowadzona w aktualnej wersji programu.

 

Poprawione działanie agregacji

W stosunku do wersji poprzedniej poprawie i optymalizacji uległo działanie zmiany poziomu agregacji, czyli zbiorowego rozwijania bądź zwijania kolejnych poziomów drzewa kosztorysu. Aktualnie nie powinny występować już problemy z korzystaniem z tej funkcjonalności.

 

Nowe symbole w cennikach SEKOCENBUD (od 1 kw 2023)

Od 1 kwartału 2023 uległ zmianie sposób publikacji stawek robocizny oraz narzutów Kp, Kz i Z w cennikach SEKOCENBUD – związane było to z wprowadzeniem jednoznacznego kodowania ich symboli klasyfikacyjnych. Dokładne informacje o zmianach można znaleźć w serwisie raportsekocenbud.pl pod adresem: http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/n/pokaz/news/nowosci-w-cennikach-sekocenbud-wydanie-1-kw-2023-r/.
O ile zmiany te nie miały wpływu na działanie aplikacji w oknach przeglądania i wyboru danych z cenników, to nie był możliwy bezpośredni wybór narzutów z cennika w oknie ich modyfikacji (należało ręcznie wpisać wartości narzutów, które można było odczytać z poziomu przeglądania cennika). Począwszy od wersji 18.1 programów, poprawnie będą wyświetlane w tym oknie zarówno narzuty z cenników sprzed opisanej powyżej zmiany jak również cenniki wydawane z nowymi (rozszerzonymi) symbolami klasyfikacyjnymi narzutów.

 

Nowości i zmiany w bazie katalogowej

Nowym katalogiem w bieżącej wersji programu jest KNR-K 52 Montaż systemów fotowoltaicznych zawierający nakłady rzeczowe na montaż paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą dla czterech lokalizacji tj.:
•    na dachach płaskich,
•    na dachach stromych,
•    na elewacji,
•    na gruncie.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*