19.01.2024

SeKo PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 18.2

SEKOCENBUD
Na najnowszą aktualizację programów z rodziny SeKo składają się zmiany i nowości w programie oraz bazie katalogowej. W bieżącym wydaniu – 18.2 skupiliśmy się na zmianach dotyczących interfejsu użytkownika. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem zmian.


Nowa wersja XbimXplorer

Zmodyfikowana pod kątem współpracy z programami SeKo aplikacja XbimXplorer1 odpowiada za wizualizację modeli BIM powiązanych z kosztorysem oraz pozwala na wprowadzanie do kosztorysu poszczególnych ich elementów. Od czasu wprowadzenia tej aplikacji do programu SeKo, projekt XbimXplorer był stale rozwijany i doczekał się wielu zmian oraz aktualizacji. W związku z tym uaktualniśmy wersję XbimSeko do nowej wersji oznaczonej numerem 4. Jedną z ważnych zmian jest obsługa przez XbimXplorer formatu IFC4. Dzięki temu możemy otwierać modele w tej wersji formatu i wstawiać je do kosztorysu przez przeglądarkę XbimSeko.

W kolejnych wersjach programu wprowadzimy obsługę IFC4 do drugiej metody importu modeli IFC (dostępnej z polecenia menu Plik>Importuj – odbywającej się bez wykorzystania XbimSeko) oraz aktualizacji plików tej wersji IFC informacją o wycenie poszczególnych elementów modelu. Obecnie takie możliwości dostępne są dla wersji IFC 2x3.


Informacja o zastosowaniu narzutów lokalnych

W pracy z programem SeKo PRIX najczęściej korzysta się z jednolitych narzutów dla całego kosztorysu (narzutów globalnych), jednak program pozwala na ich dowolne zdefiniowanie na każdym z poziomów działów a także dla poszczególnych pozycji. Jeden z Użytkowników pracujących z kosztorysami o tak zróżnicowanej strukturze narzutów zgłosił nam potrzebę weryfikacji czy kosztorys na którym pracujemy korzysta wyłącznie z narzutów globalnych, czy dla niektórych z jego składników zdefiniowane są w nim narzuty lokalne. Uznaliśmy, że jest to istotna kwestia i wprowadziliśmy taką informację do okna Modyfikacja narzutów. Postanowiliśmy nie ograniczać się jednak tylko do informacji, że kosztorys posiada narzuty lokalne, po kliknięciu na odnośnik „Pokaż składniki posiadające narzuty lokalne” wyświetlane jest okno z listą składników posiadających narzuty lokalne.

----
1 Aplikacja XbimXplorer jest programem dostępnym na wolnej licencji GNU, jej modyfikacje objęte są tą samą licencją. Jest ona instalowana jest ona równocześnie z instalacją programów SeKo. Aby odróżnić wersję oryginalną od zmodyfikowanej, tę drugą nazywamy XbimSeko.

Podwójne kliknięcie na liście składników powoduje rozwinięcie składnika w drzewie kosztorysu

W kolejnych wersjach planujemy wprowadzenie takiej informacji do wydruków, aby można było umieścić ją na stronach tytułowych.


Dodatkowe informacje o bazie cenowej podczas importu

Jedną z najistotniejszych cech programu SeKo PRIX jest jego doskonała współpraca z cennikami SEKOCENBUD. Wczytywane są do niego wszystkie informacje dostępne w cenniku, co w dłuższym okresie użytkowania przekłada się na sporą ilość danych zgromadzonych w bazach cenowych. Ze względów technologicznych objętość pojedynczej bazy cenowej jest ograniczona, jednak program pozwala na równoczesne korzystanie z wielu baz cenowych i udostępnia mechanizmy wygodnego ich włączania i wyłączania – dzięki temu ograniczenie wielkości pojedynczej bazy nie wpływa na możliwość wygodnej pracy z programem. Ograniczenie liczby cenników widocznych w programie ułatwia i przyspiesza pracę – np. niektórzy z Użytkowników tworzą oddzielne bazy cenowe dla kolejnych okresów. Na co dzień korzystają tylko z bazy dla okresu aktualnego, a bazy dla ubiegłych lat włącza tylko w przypadku konieczności sporządzenia wyceny w poziomie „archiwalnym”.

Aby w pełni panować nad wielkością bez cenowych, począwszy od wersji 18.2 podczas importu nowego cennika wyświetlana jest informacja o stopniu zajętości wybranej bazy cenowej jak również informacja o dacie jej ostatniej modyfikacji.


Zawijanie wierszy w nazwach z zapisem w konfiguracji

Wprowadzona w poprzednich wersjach aplikacji możliwość włączenia i wyłączenia zawijania nazw składników w zestawieniu RMS została rozszerzona o wpis w ustawieniach aplikacji.

Ustawienie jest tożsame, zmiana z poziomu interfejsu aplikacji powoduje przełączenie w oknie Opcji programu i odwrotnie.
Jest to kolejna zmiana w wprowadzona na wniosek zgłoszenia jednego z Użytkowników. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w rozwoju programu.


Optymalizacja wyboru cennika

Podczas analiz wydajności aplikacji odnotowaliśmy systematyczne wydłużanie się czasu potrzebnego do ładowania cenników podczas otwierania okna przeglądarki cen. Dokonaliśmy pewnych optymalizacji w zakresie cache’owania cenników, działania filtrów i wyszukiwania dostawców. W większości konfiguracji te zmiany powinny zaowocować skróceniem czasu dostępu do okna.


Centrowanie listy w wyszukiwaniu składników

W poprzednich wersjach aplikacji otworzenie okna cenników z poziomu zaznaczonego składnika, celem jego zlokalizowania w cenniku otwierało listę elementów, na której zaznaczony element był ostatnim widocznym w oknie. Było to domyślnym działaniem zastosowanych kontrolek, doszliśmy jednak do wniosku, że wygodniej będzie kiedy zobaczymy składniki sąsiadujące po obu stronach zlokalizowanego elementu, dlatego też postanowiliśmy wyśrodkować zlokalizowany składnik na liście cen, dając bardziej ogólny ogląd na sąsiednie składniki.


Inne poprawki w aplikacji

Oczywiście poza nowymi funkcjami w aplikacji dbamy o poprawki drobnych błędów i niedoskonałości o których otrzymujemy zgłoszenia lub sami zlokalizujemy. Tym razem dotyczą one jedynie interfejsu graficznego i są wypadkową poprzednich zmian mających na celu dostosowanie aplikacji do wysokich rozdzielczości. Polegają głównie na lepszym rozmieszczeniu elementów w oknach aplikacji.


Nowości i zmiany w bazie katalogowej

Nowy katalog KNR-K 54

W bieżącej wersji programów SeKo PRIX, PRIX-WKi oraz SMART wprowadzony została katalog KNR-K 54 „Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach” (wydanie I KOPRINET, Koszalin 2019). Katalog podzielony jest na 6 rozdziałów:
1.    Okładziny elewacji z desek i płyt włókno-cementowych
2.    Okładziny elewacji z płyt z włókien bazaltowych
3.    Fasady szklane
4.    Okładziny elewacji z blachy aluminiowej
5.    Okładziny elewacji z blachy miedzianej
6.    Okładziny elewacji z płyt poliwęglanowych
Zawierających 320 pozycji spośród których część zawiera różnorodne rozwiązania wariantowe.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*