22.03.2017

Skład zespołu roboczego przy wyliczeniu czasu pracy rusztowań

Wiesława Sikorska-Ożgo
Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło następujące pytanie: Jak należy traktować, przy wyliczeniu czasu pracy rusztowań, skład zespołu roboczego podany w tablicy 9923, w założeniach szczegółowych do rozdz.16 KNR 2-02 oraz w tablicy 9921, w założeniach szczegółowych do rozdz.15 KNNR 2. Czy powyższy skład zespołu roboczego to skład minimalny, przeciętny czy maksymalny? Czy są jakieś dodatkowe (poza wymienionymi) „normatywy” określające, jaki skład powinien być uwzględniany w kalkulacji kosztów pracy rusztowań?


Odpowiada Ekspert mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo:

Składy zespołów roboczych podane w tablicy 9923, w założeniach szczegółowych do rozdz.16 KNR 2-02 oraz w tablicy 9921, w założeniach szczegółowych do rozdz.15 KNNR 2 są składami minimalnymi. Składy te zgodnie z treścią pkt. 5.16. (rozdz.16 KNR 2-02) lub 5.4. (rozdz.15 KNNR 2) mogą być zmieniane, czyli zwiększane. Uzasadniony skład zespołu roboczego dla określonego zakresu (frontu) robót powinien wynikać z uzgodnionego pomiędzy stronami, szczegółowego harmonogramu robót, opracowanego na podstawie projektu organizacji robót. Przy prawidłowej organizacji montażu, demontażu i pracy rusztowań, minimalne składy zespołów roboczych podane w założeniach do katalogów są jednocześnie optymalne dla powierzchni działki roboczej - w zależności od wysokości budynku - w granicach 300-500 m2 (300 m2 dla budynków niskich). Przy większych działkach roboczych składy zespołów roboczych należy odpowiednio zwiększać.

Poza założeniami szczegółowymi do wcześniej wymienionych katalogów obecnie nie ma innych opracowań, w których określone są składy zespołów roboczych, stosowane do wyliczenia czasu pracy rusztowań w kalkulacji kosztorysowej.

Zwracamy uwagę, że na rynku dostępne są natomiast różne opracowania, w których poruszany jest problem prawidłowej kalkulacji kosztów zatrudnienia tradycyjnych rusztowań rurowych np.
- Poradnik - Kosztorysowanie w budownictwie - Autorzy: J. Traczyk, W. Sikorska-Ożgo, P. Kaczmarski, Wydawca OWEOB Promocja Sp. z o.o.,
- Vademecum Kosztorysanta zeszyt nr 13 pt. "Kalkulacja kosztorysowa rusztowań na budowie" - Autor Janusz Traczyk, Wydawca OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*