19.05.2022

STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ dla robót w obiektach zabytkowych

Wiesława Sikorska-Ożgo
Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło pytanie czy w wydawnictwach są publikowane stawki robocizny kosztorysowej dla robót ogólnobudowlanych w obiektach zabytkowych.


W wydawnictwach SEKOCENBUD nie zamieszczamy odrębnie stawek robocizny kosztorysowej wydzielonych tylko dla robót w obiektach zabytkowych.

Notujemy i publikujemy stawki w podziale na roboty:

  • ogólnobudowlane-inwestycyjne,
  • ogólnobudowlane-remontowe,
  • instalacji sanitarnych,
  • instalacji elektrycznych,
  • inżynieryjne,
  • wykończeniowe o wysokim standardzie.

Do wyceny robót ogólnobudowlanych w obiektach zabytkowych można wykorzystywać stawki dla robót ogólnobudowlanych - remontowych i/lub wykończeniowych o wysokim standardzie, w dostosowaniu do standardu wykonania omawianych robót.

W wydawnictwach SEKOCENBUD podajemy natomiast stawki w trzech poziomach: minimalna, maksymalna i średnia. Przy wyborze poziomu stawki należy uwzględnić rodzaj i charakter wycenianych robót, czyli np. fakt że roboty będą wykonywane w obiektach zabytkowych, a więc wymagają wykonania przez pracowników wyszkolonych i doświadczonych w wykonywaniu tego rodzaju prac.

Należy również pamiętać, że w kalkulacji cen jednostkowych robót, wykorzystywanych w kosztorysowaniu robót budowlanych, oblicza się koszty robocizny dla jednostki roboty Rj mnożąc stawkę robocizny kosztorysowej przez jednostkowe nakłady rzeczowe. To prawidłowo ustalone jednostkowe nakłady rzeczowe, a nie stawka robocizny kosztorysowej, powinny odzwierciedlać stopień skomplikowania wycenianych robót, a więc wynikającą z niego ich czasochłonność.

Podsumowując należy stwierdzić, że stosując w kosztorysowaniu robót w obiektach zabytkowych odpowiednio dostosowane nakłady rzeczowe robocizny (np. z katalogów nakładów rzeczowych dla obiektów zabytkowych) i właściwe poziomy stawek robocizny kosztorysowej, nie ma problemu ich wyceny w oparciu o stawki publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD. Nie ma więc potrzeby wyodrębniania w wydawnictwach stawek robocizny kosztorysowej w obiektach zabytkowych.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*