16.05.2022

STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ w „stolicy regionu śląskiego”

Wiesława Sikorska-Ożgo
Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło pytanie dotyczące stawki robocizny kosztorysowej opisanej w wydawnictwach SEKOCENBUD jako „stawka w stolicy województwa”. Pytanie dotyczyło obszaru jej stosowania - tylko do samej stolicy regionu czy łącznie z aglomeracją wokół stolicy? Wątpliwość dotyczyła szczególnie regionu śląskiego.


Stawki robocizny kosztorysowej podane w wydawnictwach SEKOCENBUD pod nazwą „stolica województwa” dotyczą stolicy wraz z aglomeracją zlokalizowaną wokół tej stolicy.
Określenie aglomeracja w dosłownym ujęciu odnosi się jednak do układów zdecydowanie monocentrycznych, w związku z czym nie oddaje specyfiki regionu śląskiego, w którym występuje wiele miast o podobnym potencjale, zlokalizowanych wokół stolicy regionu.

W odniesieniu do regionu śląskiego, z uwagi na zbiór miast o zbliżonym potencjale, położonych w najbliższym sąsiedztwie Katowic, w publikacjach naukowych i popularnych częściej stosowane jest ostatnio pojęcie „konurbacja katowicka”, bardziej oddające charakter tego regionu i nawiązujące do miasta Katowice, czyli najważniejszego ośrodka tej konurbacji.

Przenosząc to pojęcie na podział stawek robocizny kosztorysowej w wydawnictwach SEKOCENBUD w regionie śląskim można stwierdzić, że stawki w stolicy regionu śląskiego, to stawki występujące w miastach rdzenia konurbacji katowickiej, a więc bez miast strefy wewnętrznej i gmin strefy zewnętrznej konurbacji katowickiej oraz z wyłączeniem Gliwic (odrębne notowania).

Podział konurbacji katowickiej przyjęto wg:
http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Konurbacja_katowicka

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*