02.04.2019

TEREC+ - PREPARAT DO POPRAWIANIA JAKOŚCI UZIEMIENIA

SICAME Polska Sp. z o.o.
Jednymi z najważniejszych elementów linii energetycznej są uziemienia. Zapewniają one bezpieczeństwo...

Jednymi z najważniejszych elementów linii energetycznej są uziemienia. Zapewniają one bezpieczeństwo przeciwporażeniowe, jak również właściwą pracę takich elementów linii, jakimi na przykład są ograniczniki przepięć. Aby jednak uziemienia właściwie spełniały swoje zadanie ich rezystancja powinna być na określonym, niezmiennym poziomie. Niestety warunki glebowe w Polsce (przewaga lekkich gleb piaszczystych) nie sprzyjają uzyskiwaniu odpowiednio niskich i stałych poziomów rezystancji. Nierzadko zabijanie kolejnych prętów uziomowych nie powoduje znaczącej poprawy rezystancji, a uzyskanie jej właściwego poziomu jest praktycznie niemożliwe.

Aby pomóc rozwiązać tego typu problemy Firma SICAME Polska wprowadziła do swojej oferty handlowej substancję poprawiającą jakość uziemień. Preparat TEREC+ służy do obniżenia rezystancji uziemień poprzez dostarczenie do gleby jonów i utrzymanie wilgoci, co ułatwia przepływ prądu w okolicy zwodów

Właściwości fizyczne

Substancja w postaci szarego granulatu. Pakowana w 10-cio kilogramowe worki. Przed aplikacją należy wymieszać ją z wodą w proporcjach 1 l wody na 1 kg produktu.
 

Charakterystyka produktu:

- zmniejsza rezystancję uziemienia,
- jest nieszkodliwy dla środowiska (spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra
  Środowiska z dnia 18 listopada 2014 (Dz. U. 2014 poz. 1800),
- redukuje koszty instalacji,
- zawarte w nim zeolity utrzymują wilgoć w pobliżu systemu uziemiającego,
- zmniejsza rezystancję kontaktu pomiędzy elektrodami a ziemią,
- może być stosowany z każdego typu instalacją uziemiającą,
- łatwy w stosowaniu, nie wymaga serwisowania.

Przykładowe sposoby aplikacji:

- uziomy pionowe

- uziomy poziome 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*