04.07.2016

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - po rozpatrzeniu poprawek Senatu przez Sejm

www.uzp.gov.pl
W dniu 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366). Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta.


Tekst znowelizowanej ustawy znajduje się na stronie Urzędu zamówień Publicznych:
www.uzp.gov.pl/aktualnosci

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*