04.08.2017

WYPUST w instalacjach elektrycznych

mgr inż. Andrzej Górniecki
Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło zapytanie: Jak należy rozumieć pojęcie „Wypustu” dla jednostkowych cen instalacji elektrycznych publikowanych w wydawnictwie „Biuletyn cen asortymentów robót - BCA”


Poniżej wyjaśnienie, które przygotował Ekspert mgr inż. Andrzej Górniecki.

Pod pojęciem wypust dla instalacji elektrycznych (w rozdz. B) rozumie się instalację od ostatniej tablicy rozdzielczej do miejsca przyłączenia odbiornika energii lub gniazda wtykowego z uwzględnieniem wszystkich aparatów jakie w prowadzonej instalacji występują, przy czym „wypusty oświetleniowe” zakończone są oprawami oświetleniowymi lub haczykami sufitowymi ze złączami świecznikowymi, „wypusty z gniazdami wtyczkowymi” - gniazdami wtyczkowymi. Jednostką miary wypustów jest sztuka (szt.) oznacza to, że miernikiem liczby wypustów na włącznik lub przełącznik jest liczba odbiorników (opraw) a nie liczba łączników. Natomiast liczbę wypustów gniazdowych określa liczba gniazd wtyczkowych (gniazdo podwójne zalicza się jako jeden wypust).

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*