15.03.2022

Wysokie wzrosty cen materiałów na rynku budowlanym

Zespół redakcyjny SEKOCENBUD

W ostatnich tygodniach odnotowujemy wzrost zapytań odnośnie zasad aktualizacji cen w wydawnictwach systemu SEKOCENBUD. Informujemy, że wydawnictwa SEKOCENBUD I kwartał 2022: Informacja o cenach materiałów budowlanych (IMB), instalacyjnych (IMI), elektrycznych (IME) oraz Informacja o stawkach robocizny do kosztorysowania i cenach pracy sprzętu budowlanego (IRS), ukazały się w sprzedaży w lutym, w związku z tym nie mogą uwzględniać wzrostów cen, które z dużą dynamiką wystąpiły po wybuchu działań wojennych na Ukrainie. Przypominamy, że ceny publikowane w tych wydawnictwach notowane są zawsze w 1 miesiącu kwartału.

Dlatego też ceny materiałów w 1 kwartale 2022, zbierane jeszcze przed wybuchem wojny, wykazały tylko niewielkie wzrosty w granicach 2,3-2,5%, w stosunku do 4 kw. 2021. Możemy już teraz ocenić, na podstawie danych aktualizowanych w marcu przez zespół SEKOCENBUD, że znaczną dynamikę cen zobaczymy w wydawnictwach 2 kwartału. Wzrosty cen zauważane w wydawnictwach SEKOCENBUD już od 2017 roku (a w roku 2021 nawet dwucyfrowe), będą znacznie uwydatnione przez obecny konflikt zbrojny. Nasz rynek materiałów budowlanych już reaguje na sankcje nałożone na Rosję (zakaz importu produktów naftowych, paliw, substancji bitumicznych, produkcji drzewnej, cementu, wyrobów metalowych, żelaznych i gumowych) oraz Białoruś, skąd importowano znaczne ilości cementu i drewna.

Może ponadto powrócić problem z dostępnością niektórych materiałów. Z naszych obserwacji wynika, że już w roku 2021 budowy prowadzone blisko granicy na zachodzie kraju, w okresach braku towarów na polskim rynku wspomagały się zakupem i dostawą materiałów z Niemiec, co w obecnej chwili jest mocno kosztowne, ze względu na osłabienie kursu PLN wobec kursu EURO. Bezprecedensowa sytuacja występuje na rynku stali, gdzie ceny rosną wskutek działania wielu czynników. 25 proc. polskiego importu wyrobów hutniczych (3 mln ton) pochodziło z Ukrainy, Rosji i Białorusi., wedle ekspertów, te kierunki można zastąpić, jednak w dłuższym okresie czasu.

Polecamy Państwa uwadze bazy cenowe w portalu internetowym SEKOCENBUD.net, które zawierają na bieżąco aktualizowane ceny producentów i dostawców (równolegle do zmian cen w katalogach producentów) oraz wydawnictwo miesięczne „Błyskawica”, w którym publikowane są aktualne, w danym miesiącu zbierane ceny z rynku budowlanego, jednak w ograniczonym zakresie. Dlatego w Błyskawicy marcowej (03/2022)  zdecydowaliśmy dodatkowo zamieścić ceny paliw (hurtowe oraz detaliczne) oraz asfaltów, dotychczas publikowane tylko w wydawnictwie kwartalnym (IMB), które zostały zebrane z rynku w okresie 1-18 marca br.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*