15.11.2018

Wystartowała druga edycja interdyscyplinarnego projektu mpiBIM

dr Małgorzata Waszkiewicz
Koncepcja międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM (mpiBIM) opiera się na tworzeniu kompleksowych, ujednoliconych i aktualnych przestrzennych modeli 3D, zawierających obszerną bazę danych dotyczących obiektu będącego przedmiotem projektowania. W celu realizacji projektu, studenci 5 wydziałów Politechniki Warszawskiej (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny oraz Wydział Zarządzania) pracują wspólnie w zespołach projektowych. Ich zadaniem jest opracowanie modeli BIM dla budynków i budowli planowanych do realizacji i znajdujących się na terenach Politechniki Warszawskiej.


Druga edycja projektu ruszyła w dniu 11 października 2018 roku. Na spotkaniu inauguracyjnym zebrali się Dziekani i Prodziekani uczestniczących wydziałów. Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Architektury, dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW. Następnie przybyłych gości powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. Słowa zachęty do aktywnego udziału w projekcie skierowali do studentów: Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW oraz Prodziekan ds. Studiów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, dr inż. Jarosław Chudzicki. Po powitaniu studenci zostali podzieleni na 5 interdyscyplinarnych zespołów, z których każdy otrzymał oddzielne zadanie. Po krótkiej integracji wewnątrz zespołów, przeprowadzono wykłady dotyczące podstaw projektowania w BIM, w tym oprogramowania wspierającego prace projektowe.

Projekt mpiBIM to program innowacyjny nie tylko w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej, został także doceniony przez środowisko profesjonalistów reprezentujących poszczególne branże. Również studenci, którzy brali udział w pierwszej edycji projektu docenili jakość i różnorodność wiedzy, jaką otrzymali w trakcie realizacji projektu. Trzymamy kciuki za studentów uczestniczących w drugiej edycji mpiBIM i z niecierpliwością czekamy na pierwsze efekty pracy.

Małgorzata Waszkiewicz – koordynator (Wydział Zarządzania)
Piotr Bartkiewicz – koordynator (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
Ireneusz Czmoch – koordynator (Wydział Inżynierii Lądowej)
Tadeusz Daszczyński – koordynator (Wydział Elektryczny)
Dariusz Hyc – koordynator (Wydział Architektury)
Paweł Kaczmarski – koordynator (Wydział Zarządzania)
Paweł Przybyłowicz – koordynator (Wydział Architektury)

Autorem forografii jest dr inż. Ireneusz Czmoch

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*