13.07.2018

Wzrost cen na rynku budowlanym w notowaniach SEKOCENBUD

Mariola Gala-de Vacqueret
Według notowań prowadzonych cyklicznie w systemie SEKOCENBUD, pierwsze półrocze br. na rynku budowlanym przyniosło istotne zmiany cen. Odwrócenie trendu stabilnych cen w budownictwie, jaki dominował w latach 2011-2015, obserwowano już w roku ubiegłym.


Dodatkowo znaczna ilość nowych kontraktów inwestycji infrastrukturalnych, rozpoczętych wiosną tego roku, wzrost kosztów pracy i cen materiałów, miały zdecydowany wpływ na widoczny wzrost kosztów budowy inwestycji w tym roku.

Wśród czynników produkcji największe zmiany odnotowano w stawkach robocizny do kosztorysowania – w 2 kwartale br. nastąpił wzrost o 6,5 % (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Średnie krajowe ceny materiałów budowlanych, które publikowane są w wydawnictwach SEKOCENBUD „Informacja o cenach materiałów budowlanych” (IMB), instalacyjnych (IMI) oraz elektrycznych (IME) wykazały wzrosty w granicach od 0,9 % do  4 %. Zmiany cen materiałów i stawek robocizny w okresie od 2 kw. 2017 r. do 2 kw. 2018 r. przedstawia zamieszczony poniżej WYKRES 1.

Wzrosty cen materiałów w poszczególnych grupach asortymentowych były dużo wyższe i znacznie odbiegały od średnich zmian cen materiałów w skali całego kraju. I tak ceny materiałów wzrosły w tym okresie m. in. w następujących grupach:
Grupa 10 – paliwa i przetwory paliw o prawie 20 %,
Grupa 11 – wyroby hutnictwa żelaza o ok. 10 %,
Grupa 15 – farby, lakiery oraz wyroby chemiczne o 5,8 %,
Grupa 23 – materiały izolacyjne, betony i zaprawy  o 5%,
Grupa 50 – rury stalowe i preizolowane o 8,1%,
Grupa 52 – rury żeliwne o 9,4%.

Natomiast w cenach materiałów elektrycznych w 1 półroczu br. zanotowano nieznaczny spadek cen średnich krajowych o 0,2%, podczas, gdy w ubiegłym 2017 roku ceny wyraźnie rosły, w szczególności zanotowano to w grupach przewodów elektroenergetycznych (9,9%) i kabli energetycznych, teletechnicznych i sygnalizacyjnych (7,4%).

W konsekwencji zmian cen i stawek wzrosły koszty budowy obiektów budowlanych, co zostało zaprezentowane na WYKRESACH 2-4.  Koszty budowy modelowych obiektów w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym oraz budynków użyteczności publicznej (patrz WYKRES 2), prezentowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD „Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych” BCO cz. 1, wzrosły o ponad 6% (6,3%-6,8%), w okresie od 2 kw. 2017 r. do 2 kw. 2018 r.

Z kolei na WYKRESIE 3 można prześledzić zmiany jakie następowały w kolejnych kwartałach, w kosztach budowy obiektów inżynieryjnych: drogowych i mostowych, które publikowane są w wydawnictwie SEKOCENBUD „Biuletyn Cen Obiektów Inżynieryjnych” BCO cz. 2. Najbardziej dynamiczne zmiany, jak widać na wykresie, nastąpiły w bieżącym roku, osiągając na koniec 2 kwartału br. ponad 6% wzrost.

Największe wzrosty cen nastąpiły w grupie obiektów instalacji sanitarnych, koszty ich budowy zmieniły się w sposób następujący:
PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPŁOWNICZE  + 7,1%,
PRZYŁĄCZA I SIECI WODOCIĄGOWE + 8,9%,
PRZYŁĄCZA I SIECI KANALIZACYJNE + 9,3 %.

Zmiany te zostały ujęte narastająco w okresie ostatniego roku (2 kw. 17 - 2 kw. 18) na WYKRESIE 4, na podstawie cen obiektów w kolejnych kwartałach, opublikowanych w „Biuletynie Cen Obiektów Inżynieryjnych” BCO cz. 2.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian stawek robocizny do kosztorysowania, cen materiałów, cen pracy i najmu sprzętu budowlanego oraz zmian kosztów budowy obiektów budowlanych można znaleźć w wydawnictwie SEKOCENBUD „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne” ZWW. Oprócz danych ex post znajdujących się w ZWW, zawarte są tam również prognozy zmian cen w budownictwie, dotyczące zarówno czynników produkcji jak i budowy obiektów budowlanych.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*