02.02.2021

XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021 - zmiana terminu!

Zarząd SKB zaplanował w terminie 18-19 marca 2021 roku, XII Konferencję oraz Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków SKB. Z uwagi na obostrzenia związane z trwającą epidemią, Konferencja miała być przeprowadzona w formule hybrydowej, tj. on-line, przy bezpośrednim uczestnictwie w niej jedynie prelegentów i gości specjalnych.


Celem zwiększenia możliwości jej organizacji,  w grudniu 2020 roku Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu Konferencji i WZ z Hotelu Lord do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Niestety z uwagi na  III falę koronawirusa i obecne przepisy nie pozwalające na organizację Konferencji  w zaplanowanej formie, Zarząd po raz kolejny został zmuszony do przeniesienia jej terminu na 10-11.06.2021 roku, a WZ na dzień 10.06.2021 r.

Jeżeli nie będzie możliwe przeprowadzenie Konferencji w zaplanowanej formie hybrydowej, w podanym terminie zostanie przeprowadzona Konferencja on-line.

Tematyka konferencji jest związana z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz możliwymi zmianami w obowiązujących nadal rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane z:

  • postanowieniami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych mającymi wpływ na opis i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
  • propozycją zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane;
  • zmianami w Prawie budowlanym, które mogą mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych;
  • elektronizacją zamówień, w tym aspektów związanych z opisem i szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń i szukanie najkorzystniejszych rozwiązań, które powinny być zastosowane w nowych rozporządzeniach dotyczących opisu i szacowania zamówienia na roboty budowlane.

Więcej informacji oraz program konferencji na stronie organizatora.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*