24.04.2024

XV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 13-14 czerwca 2024 roku odbędzie się XV Konferencja SKB pt. „Szacowanie i kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka”. Konferencja odbędzie się w hotelu Lord, przy ul. Aleja Krakowska 218. Po raz pierwszy od czasów pandemii konferencja odbędzie się w całości stacjonarnie.


Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z dokumentami kosztowymi, w szczególności w zamówieniach publicznych oraz regulacjami prawnymi do ich sporządzania. W trakcie konferencji omówimy nie tylko główne problemy wynikające ze stosowania prawa w praktyce, ale również postaramy się spojrzeć w przyszłość, a więc omówić i przedyskutować ewentualne zmiany w prawie. Na konferencji zostaną przedstawione aktualne zagadnienia, związane w szczególności z:

  • przeglądem Prawa zamówień publicznych, a w szczególności wynikami ankiety UZP dla zamawiających i wykonawców;
  • wpływem trendów gospodarczych na sektor budowlany w Polsce w 2024 r.;
  • kosztorysem w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych;
  • wartością kosztorysową inwestycji versus planowanymi kosztami robót budowlanych;
  • kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka;
  • kosztorysem w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej;
  • postanowieniami kontraktowymi dotyczącymi zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane;
  • celem i sposobem wskazywania norm w opisie przedmiotu zamówienia;
  • detekcją zaniżonych, nierynkowych cen ofertowych w budownictwie.

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji naszych członków wspierających, dotyczących zmian cen w budownictwie. Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji, w szczególności z listą omawianych tematów oraz informacją na temat prelegentów można zapoznać się na stronie www.kosztorysowanie.pl.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Biura SKB: Pani Beata Wilczyńska, tel. (22) 826 15 67, kom. 501 539 832, e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl.

SEKOCENBUD jako wydawca najpopularniejszych na polskim rynku cenników budowlanych objął rolę PATRONA MEDIALNEGO zbliżającego się wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*