08.11.2022

Zmiana wynagrodzenia wykonawców realizujących zamówienia publiczne w świetle „specustawy waloryzacyjnej”

Kancelaria JDP Drapała & Partners

10 listopada 2022 r. będzie pierwszym dniem obowiązywania nowej specustawy, tj. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

W newsletterze JDP znajdą Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z ww. specustawą – czy jej wprowadzenie było konieczne? Czy wprowadzone przepisy skłonią zamawiających do zawierania aneksów? Czy te aneksy będą przewidywały korzystniejsze warunki niż warunki ustalane na podstawie poprzedniego stanu prawnego?


Pobierz
newsletter

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*