10.03.2020

Zmiany cen materiałów instalacyjnych i ich wpływ na ceny robót w 2019 r. - na podstawie: „Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI” oraz „Biuletyn cen robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych BRI” systemu SEKOCENBUD

Monika Plińska

Wzrosty cen materiałów wykorzystywanych w branży robót sanitarnych w 2019 r. były zauważalne. Znalazło to odzwierciedlenie w poziomach średnich cen publikowanych w wydawnictwach systemu SEKOCENBUD. Według notowań średni wzrost cen dla materiałów objętych analizą, w IV kw. 2019 r. w stosunku do IV kw. 2018 r. był na poziomie 4,8%.

Najwyższe wzrosty cen, które niekiedy znaczenie przewyższały średnią, można zaobserwować dla grup materiałów ujętych w tabeli:

Następstwem sporych wzrostów cen materiałów instalacyjnych oraz stawki robocizny kosztorysowej są również znaczne wzrosty cen jednostkowych robót.

Zmiany w cenach robót sanitarnych na poziomie rodzajów robót oraz szczegółowe zmiany dla poszczególnych grup robót z zakresu sieci oraz instalacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Więcej informacji na temat cen materiałów oraz robót instalacyjnych znajdziecie Państwo w wydawnictwach SEKOCENBUD:
- "Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI",
- "Biuletyn cen robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych BRI".

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*