21.12.2020

Zmiany cen robót ogólnobudowlanych w 2020 r. Nowe roboty publikowane pierwszy raz w 2020 r. w Biuletynie cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych – BRR

Wiesława Sikorska-Ożgo

Zmiany cen robót ogólnobudowlanych w 2020 r.
Rok 2020 to rok pandemii i pogarszającej się koniunktury w budownictwie. Nic więc dziwnego, że ceny robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych i remontowych w bieżącym roku, publikowane w Biuletynie cen robót budowlanych inwestycyjnych – BRB i Biuletynie cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych – BRR nie rosły tak szybko jak w 2019 r. Nie mniej jednak, tak jak w ubiegłym roku, wzrosty cen omawianych robót były w miarę zrównoważone i wynosiły średnio od 2% do 7%. Były one także dosyć równomiernie rozłożone w poszczególnych kwartałach (od 0,5% do 1,5%). Oczywiście w niektórych robotach ta liniowość zmian cen w poszczególnych kwartałach była nieco zaburzona, a nawet pojawiały się spadki cen robót, ale wynikało to na ogół ze skokowych zmian cen (korekt dokonywanych przez producentów) materiałów wykorzystywanych do wykonywania omawianych robót w tych okresach.

Nowe roboty w Biuletynie cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych – BRR
W bieżącym roku pojawiło się dużo nowych robót w Biuletynie cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych – BRR. Biuletyn ten wzbogacony został o ceny robót remontowych związanych z wykonywaniem obudów poddaszy i sufitów podwieszanych z płyt g-k. Do biuletynu dodane zostały również roboty występujące zarówno przy robotach „nowych” jak i remontach, a mianowicie, mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów gwintowanych ocynkowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS, a także ze stali nierdzewnej z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*