26.05.2023

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2023 r., w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS

Wiesława Sikorska-Ożgo
Minął już ponad rok od rozpoczęcia działań wojennych Rosji w Ukrainie. Cały ten czas to w Polsce okres niestabilnej sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji. Jakie przełożenie miały te trudne uwarunkowania na poziomy wynagrodzeń i stawek robocizny kosztorysowej w pierwszym półroczu 2023 r.


Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wzrosło w Polsce z 3010 zł do 3490 zł, natomiast stawka godzinowa przy umowach zleceniach z 19,70 zł do 22,80 zł za godzinę zlecanej pracy. Był to więc w stosunku do 2022 r. wzrost zarówno najniższej stawki godzinowej jak i płacy minimalnej na rekordowych poziomach od 15,7% do 15,9%.

Jak pisaliśmy w artykule „Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym kwartale 2023 r., w Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS SEKOCENBUD” w ubiegłym roku (tj. w 4 kwartale 2022 r. w stosunku do 4 kwartału 2021 r.) średnie stawki robocizny kosztorysowej (netto) w robotach budowlanych, w podziale na rodzaje robót wzrosły od 14,9% do 16,1%. Czyli w ubiegłym roku procentowe wzrosty stawek robocizny kosztorysowej w poszczególnych rodzajach robót znacząco przekroczyły podwyżkę płacy minimalnej z początku roku (7,6%) i były niższe niż wzrost przeciętnego wynagrodzenia, ustalony na podstawie Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 4 kwartale 2022 r. i 4 kwartale 2021 r. (12,3%).

Zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 maja 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r. wynosiło 7430,65 zł, a w kwietniu 2022 r. odpowiednie wynagrodzenie wynosiło 6626,95 zł. Oznacza to wzrost o 12,1%. Natomiast zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 11 maja 2023 r. „w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r.” wynagrodzenie to wynosiło 7124,26 zł, czyli było o 14,3 % wyższe od odpowiedniego wynagrodzenia z pierwszego kwartału 2022 r. (6235,22 zł) i o 5,8 % wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 4 kwartale 2022 r. (6733,59 zł). Z kolei ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, zgodnie z sygnalnymi komunikatami GUS wzrosły o 14,7%.

Jak zwykle interesuje nas jak na tym tle kształtują się zmiany stawek robocizny kosztorysowej zanotowanych w 1 i 2 kw. 2023 r. w robotach budowlanych, w wydawnictwach SEKOCENBUD?

Pierwsze półrocze tego roku to wzrost stawek netto w poszczególnych rodzajach robót od 6,2% do 7,0%, w tym w 2 kwartale zwyżki stawek netto ukształtowały się na poziomach od 2,8% do 3,5%. Biorąc pod uwagę miesięczną tendencję zmian wynagrodzeń - kwiecień 2023 r. do kwietnia 2022 r. i poziom inflacji w tym okresie – można stwierdzić, że pierwsze półrocze 2023 roku przyniosło wzrosty stawek robocizny kosztorysowej (netto), w poszczególnych rodzajach robót budowlanych, na poziomach zbliżonych do zmian przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie. Pomimo tego nie ma chyba wielkich powodów do radości, gdyż od pewnego czasu w naszym kraju notowany jest spadek siły nabywczej płac, bowiem wynagrodzenia rosną wolniej niż ceny towarów i usług konsumpcyjnych. W wyścigu poziomu inflacji i zmian wynagrodzeń zwycięża wzrost cen towarów i usług.

Poza tym należy odnotować, że w pierwszym półroczu 2022 roku, przyrosty średnich stawek brutto w poszczególnych rodzajach robót osiągnęły poziomy 6,3% do 7,2%, czyli jeszcze wyższe od wzrostów stawek netto. Taka tendencja miała już miejsce w 2021 r. i 2022 r.
Wyższy przyrost stawek brutto, kalkulowanych na podstawie rynkowych stawek netto, niż odpowiednich stawek netto świadczy o tym, że narzuty rynkowe w tym czasie również wzrosły.

Z porównania wskaźników narzutów kosztów pośrednich WKp w poszczególnych rodzajach robót z 4 kwartału 2022 r. i 2 kwartału 2023 r. wynika, iż w tym czasie zanotowano zwiększenie ich wartości do 0,3 punktu procentowego. Natomiast wskaźniki narzutów zysku WZ odnotowały wzrosty od 0,1 punktu procentowego do 0,2 punktu procentowego. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu wzrosły natomiast od 0,1 punktu procentowego do 0,3 punktu procentowego.

Materiały źródłowe:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-kwietniu-2023-roku,56,114.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-kwietniu-2022-roku,56,102.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2023-roku,271,40.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2022-roku,271,39.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2022-roku,271,36.html

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*