28.06.2022

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2022 r., w „Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS”

Wiesława Sikorska-Ożgo
II kwartał 2022 roku to nadal czas działań wojennych Rosji w Ukrainie, co destrukcyjnie wpływa na gospodarkę polską i światową, wywołuje kryzys energetyczny, presję inflacyjną i zwiększa spiralę płacowo-cenową. Jak ta sytuacja odbiła się na poziomach wynagrodzeń i stawkach robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych w pierwszym półroczu 2022 r.?


Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. płaca minimalna wzrosła w Polsce z 2800 zł do 3010 zł, natomiast stawka godzinowa przy umowach-zleceniach z 18,30 zł do 19,70 zł za godzinę zlecanej pracy. Był to więc w stosunku do 2021 r. wzrost zarówno płacy minimalnej jak i najniższej stawki godzinowej na poziomie 7,5% do 7,7%, czyli bardzo podobnym do wzrostu we wcześniejszym  roku (2021 r. w stosunku do 2020 r.).

Przypominamy, że w ubiegłym roku (tj. w IV kwartale 2021 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r.) w wydawnictwie IRS SEKOCENBUD średnie stawki robocizny kosztorysowej (netto) w robotach budowlanych, w podziale na rodzaje robót wzrosły od 8,3% do 8,5%. Czyli w ubiegłym roku procentowe wzrosty stawek robocizny kosztorysowej w poszczególnych rodzajach robót wg SEKOCENBUD przekroczyły podwyżkę płacy minimalnej z początku roku (7,6%), ale były nieco niższe niż wzrost przeciętnego wynagrodzenia, ustalony na podstawie Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 r. i IV kwartale 2020 r. (9,8%).

Zgodnie z treścią Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego „w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 r.” wynosiło ono 5995,09 zł, a w I kwartale 2022 r. odpowiednie wynagrodzenie wzrosło do 6235,22 zł. Oznacza to wzrost o 4%. Tak więc w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 14,20%.

Jak na tym tle kształtują się zmiany stawek robocizny kosztorysowej notowanych w  I i II kw. 2022 r. w robotach budowlanych, w wydawnictwach SEKOCENBUD?

Pierwsze półrocze tego roku to wzrost stawek netto w poszczególnych rodzajach robót od 6,6% do 7,3%, w tym w II kwartale zwyżki stawek netto ukształtowały się na poziomach od 3,8% do 4,4%, czyli nawet powyżej poziomu wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale br. Natomiast w stosunku do IV kwartału 2020 r. stawki netto w II kwartale br. przyrosły o 15,6% do 16,2%.

Można więc stwierdzić, że rok 2022, z uwagi na bardzo trudne warunki prowadzenia robót budowlanych, przyniósł wzrosty w zakresie stawek robocizny kosztorysowej (netto) w poszczególnych rodzajach robót budowlanych na poziomach zbliżonych lub przekraczających zwyżkę przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie. Pomimo tego nie ma chyba powodów do radości, gdyż w ostatnich dwóch kwartałach, z uwagi na sytuację epidemiczną i wojnę w Ukrainie oraz ich konsekwencje gospodarcze, warunki prowadzenia działalności gospodarczej były znacznie trudniejsze niż wcześniej.

Poza tym należy odnotować, że w pierwszym półroczu 2022 roku, przyrosty średnich stawek brutto w poszczególnych rodzajach robót osiągnęły poziomy 7,0% do 7,6%, czyli jeszcze wyższe od  wzrostów stawek netto. Taka tendencja miała już miejsce w 2021 r.

Wyższy przyrost w analizowanym okresie stawek brutto, kalkulowanych na podstawie rynkowych stawek netto, niż odpowiednich stawek netto świadczy o tym, że narzuty rynkowe w tym czasie również wzrosły.

Z porównania wskaźników narzutów kosztów pośrednich WKp w poszczególnych rodzajach robót z IV kwartału 2021 r. i II kwartału 2022 r. wynika, iż w tym czasie zanotowano zwiększenie ich wartości na poziomach od 0,4 punktu procentowego do 0,6 punktu procentowego. Natomiast wskaźniki narzutów zysku WZ odnotowały wzrosty od 0,1 punktu procentowego do 0,2 punktu procentowego. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu wzrosły natomiast do 0,2 punktu procentowego.

Opracowała
Wiesława Sikorska-Ożgo

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*