03.06.2024

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2024 r., w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS

Wiesława Sikorska-Ożgo
Pierwsze dwa kwartały tego roku, to w Polsce okres niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej, ale stosunkowo niskiej inflacji. Jak te trudne uwarunkowania gospodarcze oraz zmienna inflacja przełożyły się na poziomy wynagrodzeń i stawek robocizny kosztorysowej w analizowanym okresie?


Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wzrosło w Polsce z 3600 zł (obowiązywało od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.) do 4242 zł, natomiast stawka godzinowa przy umowach zleceniach z 23,50 zł do 27,70 zł za godzinę zlecanej pracy. Był to więc w stosunku do drugiego półrocza 2023 r. wzrost zarówno najniższej stawki godzinowej jak i płacy minimalnej na rekordowych poziomach od 17,8% do 17,9%.

Jednocześnie wiemy, na podstawie ogłoszonych przez GUS sygnalnych wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r., ustalonych w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 roku, iż ceny rok do roku wzrosły o 2,4%. W stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli do marca, ceny towarów i usług wzrosły o 1,1%.

Natomiast zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 maja 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 r. wynosiło 8271,99 zł, z kolei w kwietniu 2023 r. odpowiednie wynagrodzenie osiągnęło poziom 7430,65 zł. Oznacza to wzrost o 11,3%. Za to zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 13 maja 2024 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 r. wynosiło 8147,38 zł, czyli było o 14,4% wyższe od odpowiedniego wynagrodzenia z pierwszego kwartału 2023 r. (7124,26 zł) i o 8,1% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 4 kwartale 2023 r. (7540,36 zł). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia znacząco przekroczył więc inflację, ocenianą na podstawie wskaźników dotyczących zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS. Z taką sytuacją, tzn. wyższym wzrostem przeciętnych wynagrodzeń od zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, mamy do czynienia już od lipca ubiegłego roku. Jest to nowa sytuacja, bowiem w okresie wysokiej inflacji wzrosty wynagrodzeń nie nadążały za zmianami cen towarów i usług. Przed lipcem ubiegłego roku mieliśmy więc spadek realnej wartości wynagrodzeń, natomiast od drugiej połowy 2023 r. notowany jest wzrost siły nabywczej płac. Należy zauważyć jednak, że wzrost przeciętnych wynagrodzeń choć już znacząco wyższy od inflacji, to jednak wskaźnikowo nie dogania rekordowo wysokich zmian wynagrodzenia minimalnego.

Jak zwykle interesuje nas jak na tym tle kształtują się zmiany stawek robocizny kosztorysowej robót budowlanych, zanotowane w pierwszym półroczu 2024 r. w wydawnictwach SEKOCENBUD?

Pierwsze półrocze tego roku to wzrost stawek netto w poszczególnych rodzajach robót od 5,7% do 6,6%, w tym w 2 kwartale zwyżki stawek netto ukształtowały się na poziomach od 2,5% do 3,3%. Biorąc pod uwagę miesięczną tendencję zmian wynagrodzeń - kwiecień 2024 r. do kwietnia 2023 r. - i poziom inflacji w tym okresie, można stwierdzić, że pierwsze półrocze 2024 roku przyniosło wzrosty stawek robocizny kosztorysowej (netto) w poszczególnych rodzajach robót budowlanych, na poziomach nieco niższych od zmian przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie, ale znacząco wyższych od zmian cen towarów i usług (inflacji). Tak więc jest chyba powód do radości, gdyż w wyścigu zmian przeciętnych wynagrodzeń i stawek robocizny kosztorysowej oraz poziomu inflacji przegrywa wzrost cen towarów i usług.

Poza tym należy odnotować, że w pierwszym półroczu 2024 roku przyrosty średnich stawek brutto w poszczególnych rodzajach robót osiągnęły poziomy jeszcze nieco wyższe niż stawek netto, bowiem od 6,2% do 7,1%. Ta tendencja wyższego wzrostu stawek brutto od stawek netto utrzymuje się już od 2021 r., co oznacza że narzuty rynkowe w tym czasie stale rosły.

Z porównania wskaźników narzutów kosztów pośrednich WKp w poszczególnych rodzajach robót z 4 kwartału 2023 r. i 2 kwartału 2024 r. wynika, iż w tym czasie zanotowano zwiększenie ich wartości od 0,3 punktu procentowego do 0,5 punktu procentowego. Natomiast wskaźniki narzutów zysku WZ i kosztów zakupu WKz odnotowały wzrosty od 0,1 punktu procentowego do 0,3 punktu procentowego.

Materiały źródłowe:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-kwietniu-2023-roku,56,114.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-kwietniu-2024-roku,56,126.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2024-roku,271,44.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2023-roku,271,43.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2023-roku,271,40.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-kwietniu-2024-roku,2,150.html

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*