25.06.2020

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów zamieszczonych w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS w II kw. 2020 r.

Wiesława Sikorska-Ożgo

W I kwartale 2020 r. średnie stawki robocizny kosztorysowej (netto) w robotach budowlanych, w podziale na rodzaje robót, wzrosły w stosunku do IV kwartału 2019 r. od 2,3 % do 2,7 %. Ponadto w okresie tym można było zauważyć znaczące spłaszczenie poziomów stawek maksymalnych w stosunku do minimalnych. Stawki minimalne w poszczególnych rodzajach robót wzrosły bowiem o 5,9 % do 6,3 %, natomiast maksymalne pozostawały bez zmian lub wzrosły tylko od 1,7 % do 3,1 %, w poszczególnych rodzajach robót, co sygnalizowaliśmy w artykule podsumowującym zmiany stawek w I kwartale br. W artykule tym sugerowaliśmy również, że tak niski wzrost stawek maksymalnych wynikał najprawdopodobniej z ich bardzo szybkiego tempa wzrostu w roku 2019 (np. 29,2 % w robotach ogólnobudowlanych remontowych). Przypuszczaliśmy także, że skokowy wzrost płacy minimalnej na początku tego roku (o 15,6 %, w stosunku do 2019 r.) przyniesie odpowiednie lub nawet większe wzrosty stawek robocizny kosztorysowej, ale rozłożone w całym roku kalendarzowym (głównie w sezonie budowlanym, czyli II i III kwartale), a nie skupione tylko w I kwartale roku.

Czy wyniki notowań z II kwartału potwierdziły te rokowania?

No cóż II kwartał br., to przede wszystkim okres epidemii koronawirusa, który wywołał niespotykane do tej pory, poważne zmiany w warunkach działalności gospodarczej i turbulencje na rynku pracy. Efekty finansowe tych zawirowań nie powinny więc dziwić. Minimalne stawki robocizny kosztorysowej pozostały na tym samym poziomie, a maksymalne tylko nieznacznie wzrosły w robotach ogólnobudowlanych (1,6 %), natomiast w pozostałych rodzajach robót nie zmieniły się lub nawet w robotach wykończeniowych o wysokim standardzie nieco spadły (1,5 %). W stawkach średnich zanotowaliśmy wzrosty tylko na poziomie 1,3-1,9 %. Biorąc pod uwagę skalę wzrostu płacy minimalnej na początku tego roku (15,6 %), takie zakresy zmian stawek robocizny kosztorysowej mogą rozczarowywać, no i oczywiście nie potwierdzają naszej hipotezy z pierwszego kwartału.

Uwzględniając spadki stawek zanotowane w Błyskawicy z czerwca br. (od 0,7 % do 2,3 %) należy również spodziewać się ich korekty w III kwartale br. Taki stan rzeczy także nie wskazuje na rychłe, zgodne z hipotezą z początku tego roku, wzrosty stawek robocizny kosztorysowej, proporcjonalne do wzrostu płacy minimalnej.

Na zakończenie trzeba stwierdzić, że wartości narzutów w II kw. 2020 r. pozostały na poziomach zbliżonych do I kw. 2020 r. Niewielkie różnice (tylko 0,2 punktu procentowego) można traktować jako rozbieżności wynikające z dokładności statystycznej.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*