08.04.2019

Zmiany w sposobie publikacji stawek robocizny w zeszycie „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS”

Wiesława Sikorska-Ożgo
W pierwszym kwartale 2019 r. stawki robocizny kosztorysowej nadal znacząco wzrastały w stosunku do stawek z poprzedniego kwartału. Wzrost stawek netto, uśrednionych w skali kraju, ukształtował się na poziomie od 4,0 do 4,6%, natomiast odpowiednich stawek brutto od 2,7 do 3,8%.


Biorąc pod uwagę dużą skalę zmian stawek w ostatnim okresie, od I kwartału 2019 r., rozszerzyliśmy tabelę ze stawkami robocizny kosztorysowej w skali kraju, zamieszczaną w rozdziale 1 w dziale B, części I IRS, o wskaźniki zmian stawek. W I kwartale br. były to zmiany % do IV kwartału 2018 r. W następnych kwartałach będą publikowane, tak jak przy innych informacjach cenowych SEKOCENBUD, dwie zmiany stawek:
• do IV kwartału poprzedniego roku,
• do poprzedniego kwartału.

Ponadto uwzględniając uwagi naszych Abonentów zrezygnowaliśmy z publikacji najczęściej występujących stawek robocizny kosztorysowej w wybranych miastach Polski, w miejsce których podajemy stawki średnie. Tak więc od I kwartału br. zamieszczamy w rozdziale 3 „Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach” w dziale B, części I IRS minimalne, maksymalne i średnie stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*