29.06.2020

Zmiany wskaźnika EP od 1 stycznia 2021 r. a instalacje sanitarne w biuletynach SEKOCENBUD

Monika Plińska

Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe wymagania związane z energooszczędnością, między innymi z zapotrzebowaniem na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania c.w.u. dla nowoprojektowanych i wykonywanych obiektów.

Poniżej przedstawiono zmiany wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2 • rok)] – (Dz.U. 2015 poz. 1422 Dział X § 329):

Stawia to przed inwestorami, biurami projektów i wykonawcami nowe wymagania w zakresie realizacji nowych obiektów i prawidłowego oszacowania kosztów związanych z nowymi wymaganiami.

OWEOB PROMOCJA od kilku lat śledzi i analizuje zmiany zachodzące w tym obszarze i stara się to uwzględniać w wydawnictwach systemu SEKOCENBUD. Nowe rozwiązania są prezentowane w różnych wydawnictwach – od cenników zawierających ceny materiałów oraz urządzeń, poprzez cenniki z cenami robót, aż po cennik obiektów budowlanych.

W celu szybkiego oszacowania kosztów budowy obiektów energooszczędnych (i pasywnych), wraz z instalacjami i urządzeniami, można posłużyć się Biuletynem cen obiektów budowlanych BCO cz. I – obiekty kubaturowe.

Poniżej przedstawiono przegląd przykładowych obiektów z tego wydawnictwa, w których zastosowano instalacje i urządzenia energooszczędne oraz wykorzystujące energię odnawialną:

Obecnie pracujemy nad kolejnym nowoczesnym obiektem, w którym zastosowano technologie energooszczędne. Planujemy wprowadzenie do BCO cz. I, budynku Stadionu Miejskiego wyposażonego w centrale wentylacyjne zintegrowane z pompą ciepła.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*