12.02.2018

Zmiany zakresu przedmiotowego umów zawieranych w zamówieniach publicznych i wiążące się z tym konsekwencje.

r.pr. Andrzej Sokołowski i r.pr. Piotr Stenko
W toku realizacji kontraktu wielokrotnie pojawia się konieczność zmiany jego zakresu przedmiotowego. W szczególności dotyczy to umów, których wykonywanie trwa dłuższy czas, a do takich zwykle należą umowy o roboty budowlane realizowane na rzecz zamawiających z sektora publicznego. Modyfikacje zakresu robót wiążą się najczęściej ze zmianą koncepcji i wymagań Zamawiającego, błędami opisu przedmiotu zamówienia lub koniecznością wykonania dodatkowych prac, czy też powstaniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy jak i Zamawiającego np. klęska żywiołowa, nieprzewidziane warunki gruntowe.

Poniżej prezentujemy pełny tekst wystąpienia r.pr Andrzeja Sokołowskiego i r.pr. Piotra Stenko z Kancelarii Jara Drapała&Partners, przedstawiony podczas 23 Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku w październiku 2017 r.


Artykuł w formacie PDF

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*