Ceny i koszty

03.06.2024

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2024 r., w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS

Wiesława Sikorska-Ożgo

Pierwsze dwa kwartały tego roku, to w Polsce okres niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej, ale stosunkowo niskiej inflacji. Jak te trudne uwarunkowania gospodarcze oraz zmienna inflacja przełożyły się na poziomy wynagrodzeń i stawek robocizny kosztorysowej w analizowanym okresie?

więcej
03.04.2024

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej publikowanych w wydawnictwie „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS” SEKOCENBUD w okresie od 4 kw. 2006 r. do 1 kw. 2024 r.

Wiesława Sikorska-Ożgo

W lutym br. minęła druga rocznica rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Okres działań wojennych za naszą granicą to również czas wysokiej inflacji i spirali płacowo-cenowej w Polsce. Niewątpliwie napięcia geopolityczne, poprzedzone jeszcze pandemią Covid, przełożyły się na zmiany poziomów wynagrodzeń w naszej gospodarce narodowej i stawek robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych. Jakie były ruchy poziomów stawek w ostatnim czasie? Dla zobrazowania zmienności stawek robocizny kosztorysowej analizę ich wahnięć pokażemy na tle zwyżek minimalnych wynagrodzeń brutto za pracę i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) w okresie od 2006 r.

do 1 kw. 2024 r.

więcej
29.03.2024

Najniższa stawka godzinowa za pracę a minimalna stawka do kosztorysowania robót budowlanych

Wiesława Sikorska-Ożgo

Od wielu już lat na początku roku powraca, jak bumerang, pytanie od Czytelników naszych wydawnictw o minimalne stawki robocizny kosztorysowej. Dlaczego ich poziom często nie osiąga wysokości minimalnej stawki godzinowej podnoszonej, na ogół od 1 stycznia każdego roku, kolejnymi rozporządzeniami RM lub obwieszczeniami Prezesa Rady Ministrów „w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej…”?

więcej
19.01.2024

Zmiany cen w budownictwie drogowym i mostowym w roku 2023 na tle lat wcześniejszych

Tomasz Sierakowski

Miniony rok przyniósł kolejne wzrosty cen czynników produkcji RMS, co w konsekwencji spowodowało wzrosty cen robót budowlanych oraz obiektów we wszystkich branżach. W stosunku do poprzednich dwóch lat nastąpiło zdecydowane wyhamowywanie podwyżek cen materiałów budowlanych, a w niektórych przypadkach wręcz spadki cen. Jednocześnie wzrost stawek robocizny spowodowany podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz trudniejszą sytuacją na rynku zatrudnienia, a także wzrost cen najmu/pracy sprzętu (również częściowo spowodowany podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę) spowodowały, że dla obiektów wzrosty cen były wyższe niż średnie zmiany cen materiałów ogółem wbudowanych w tych obiektach. Jest to warte odnotowania, ponieważ w przypadku wielu obiektów materiały stanowią wysoki udział w cenach/kosztach budowy.

więcej
14.12.2023

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych - BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Monika Plińska, Tomasz Sierakowski

Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. II wprowadzono w 4 kwartale 2023 roku dwa kolejne obiekty. Charakterystykę oraz skrócone tabele cen nowych obiektów zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

więcej
14.11.2023

Co to są współczynniki regionalne SEKOCENBUD, jak są obliczane i jak je stosować?

Honorata Marszałek, Tomasz Sierakowski

W wielu biuletynach systemu SEKOCENBUD zawierających ceny obiektów oraz robót (na różnych poziomach agregacji) publikujemy współczynniki regionalne obrazujące odchylenie cen w danym regionie od cen średnich w skali kraju. W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy kilka zapytań dotyczących możliwości i zasad stosowania tych współczynników, co skłoniło nas do przygotowania niniejszego artykułu.

więcej
31.10.2023

Relacja z 26 Konferencji Naukowo-Technicznej w Ciechocinku

Mariola Gala-de Vacqueret

W dniach 11-13 października 2023 roku odbyła się 26 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku, której organizatorem był SEKOCENBUD Sp. z o.o. wydawca informacji cenowych.

więcej