Ekspert wyjaśnia

03.06.2024

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2024 r., w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS

Wiesława Sikorska-Ożgo

Pierwsze dwa kwartały tego roku, to w Polsce okres niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej, ale stosunkowo niskiej inflacji. Jak te trudne uwarunkowania gospodarcze oraz zmienna inflacja przełożyły się na poziomy wynagrodzeń i stawek robocizny kosztorysowej w analizowanym okresie?

więcej
03.04.2024

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej publikowanych w wydawnictwie „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS” SEKOCENBUD w okresie od 4 kw. 2006 r. do 1 kw. 2024 r.

Wiesława Sikorska-Ożgo

W lutym br. minęła druga rocznica rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Okres działań wojennych za naszą granicą to również czas wysokiej inflacji i spirali płacowo-cenowej w Polsce. Niewątpliwie napięcia geopolityczne, poprzedzone jeszcze pandemią Covid, przełożyły się na zmiany poziomów wynagrodzeń w naszej gospodarce narodowej i stawek robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych. Jakie były ruchy poziomów stawek w ostatnim czasie? Dla zobrazowania zmienności stawek robocizny kosztorysowej analizę ich wahnięć pokażemy na tle zwyżek minimalnych wynagrodzeń brutto za pracę i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) w okresie od 2006 r.

do 1 kw. 2024 r.

więcej
29.03.2024

Najniższa stawka godzinowa za pracę a minimalna stawka do kosztorysowania robót budowlanych

Wiesława Sikorska-Ożgo

Od wielu już lat na początku roku powraca, jak bumerang, pytanie od Czytelników naszych wydawnictw o minimalne stawki robocizny kosztorysowej. Dlaczego ich poziom często nie osiąga wysokości minimalnej stawki godzinowej podnoszonej, na ogół od 1 stycznia każdego roku, kolejnymi rozporządzeniami RM lub obwieszczeniami Prezesa Rady Ministrów „w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej…”?

więcej
14.11.2023

Co to są współczynniki regionalne SEKOCENBUD, jak są obliczane i jak je stosować?

Honorata Marszałek, Tomasz Sierakowski

W wielu biuletynach systemu SEKOCENBUD zawierających ceny obiektów oraz robót (na różnych poziomach agregacji) publikujemy współczynniki regionalne obrazujące odchylenie cen w danym regionie od cen średnich w skali kraju. W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy kilka zapytań dotyczących możliwości i zasad stosowania tych współczynników, co skłoniło nas do przygotowania niniejszego artykułu.

więcej
18.10.2023

Jak rozliczać koszty jednorazowe jednostek sprzętowych w robotach dodatkowych niebędących przedmiotem zamówienia publicznego?

Tomasz Sierakowski

Podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez SEKOCENBUD oraz w wiadomościach przesyłanych do redakcji wydawnictw SEKOCENBUD dość często pojawiają się pytania dotyczące kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego w robotach dodatkowych niebędących przedmiotem zamówienia publicznego.

więcej
07.03.2023

Dokładność prognoz publikowanych w wydawnictwie ZWW SEKOCENBUD.

dr hab. Małgorzata Radziukiewicz

Sytuacja w budownictwie jest nadal trudna. Kolejny, 1 kwartał 2023 roku uwidocznił te same problemy, z którymi „mierzył” się rynek budownictwa w kwartałach minionego 2022 roku, w tym zwłaszcza tak niekorzystne wydarzenia jak pandemia Covid-19 czy też wojna w Ukrainie.

więcej
28.06.2022

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2022 r., w „Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS”

Wiesława Sikorska-Ożgo

II kwartał 2022 roku to nadal czas działań wojennych Rosji w Ukrainie, co destrukcyjnie wpływa na gospodarkę polską i światową, wywołuje kryzys energetyczny, presję inflacyjną i zwiększa spiralę płacowo-cenową.

Jak ta sytuacja odbiła się na poziomach wynagrodzeń i stawkach robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych w pierwszym półroczu 2022 r.?

więcej
19.05.2022

STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ dla robót w obiektach zabytkowych

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło pytanie czy w wydawnictwach są publikowane stawki robocizny kosztorysowej dla robót ogólnobudowlanych w obiektach zabytkowych.

więcej