Ekspert wyjaśnia

14.11.2023

Co to są współczynniki regionalne SEKOCENBUD, jak są obliczane i jak je stosować?

Honorata Marszałek, Tomasz Sierakowski

W wielu biuletynach systemu SEKOCENBUD zawierających ceny obiektów oraz robót (na różnych poziomach agregacji) publikujemy współczynniki regionalne obrazujące odchylenie cen w danym regionie od cen średnich w skali kraju. W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy kilka zapytań dotyczących możliwości i zasad stosowania tych współczynników, co skłoniło nas do przygotowania niniejszego artykułu.

więcej
18.10.2023

Jak rozliczać koszty jednorazowe jednostek sprzętowych w robotach dodatkowych niebędących przedmiotem zamówienia publicznego?

Tomasz Sierakowski

Podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez SEKOCENBUD oraz w wiadomościach przesyłanych do redakcji wydawnictw SEKOCENBUD dość często pojawiają się pytania dotyczące kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego w robotach dodatkowych niebędących przedmiotem zamówienia publicznego.

więcej
07.03.2023

Dokładność prognoz publikowanych w wydawnictwie ZWW SEKOCENBUD.

dr hab. Małgorzata Radziukiewicz

Sytuacja w budownictwie jest nadal trudna. Kolejny, 1 kwartał 2023 roku uwidocznił te same problemy, z którymi „mierzył” się rynek budownictwa w kwartałach minionego 2022 roku, w tym zwłaszcza tak niekorzystne wydarzenia jak pandemia Covid-19 czy też wojna w Ukrainie.

więcej
28.06.2022

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2022 r., w „Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS”

Wiesława Sikorska-Ożgo

II kwartał 2022 roku to nadal czas działań wojennych Rosji w Ukrainie, co destrukcyjnie wpływa na gospodarkę polską i światową, wywołuje kryzys energetyczny, presję inflacyjną i zwiększa spiralę płacowo-cenową.

Jak ta sytuacja odbiła się na poziomach wynagrodzeń i stawkach robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych w pierwszym półroczu 2022 r.?

więcej
19.05.2022

STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ dla robót w obiektach zabytkowych

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło pytanie czy w wydawnictwach są publikowane stawki robocizny kosztorysowej dla robót ogólnobudowlanych w obiektach zabytkowych.

więcej
16.05.2022

STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ w „stolicy regionu śląskiego”

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło pytanie dotyczące stawki robocizny kosztorysowej opisanej w wydawnictwach SEKOCENBUD jako „stawka w stolicy województwa”. Pytanie dotyczyło obszaru jej stosowania - tylko do samej stolicy regionu czy łącznie z aglomeracją wokół stolicy? Wątpliwość dotyczyła szczególnie regionu śląskiego.

więcej
15.03.2022

Wysokie wzrosty cen materiałów na rynku budowlanym

Zespół redakcyjny SEKOCENBUD

więcej
03.11.2021

PROGNOZY ZMIAN CEN W BUDOWNICTWIE

dr hab. Małgorzata Radziukiewicz

Prognozowanie zjawisk gospodarczych stanowi jeden ze sposobów służących minimalizacji ryzyka towarzyszącego działalności gospodarczej i jest sposobem zdobywania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. Prognozy – informacje o przyszłych stanach określonych zjawisk – odgrywają szczególnie ważną rolę w okresach zmiennych warunków rynkowych. Potrzeba uwzględniania ryzyka inflacyjnego lub deflacyjnego w negocjacjach i ustalaniu wynagrodzeń kontraktowych dla inwestycji, które z założenia będą realizowane w długich okresach, jest powodem dla którego w Biuletynie Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjne - SEKOCENBUD zamieszczane są prognozy zmian cen w budownictwie w kolejnych kwartałach.

więcej