Ekspert wyjaśnia

25.04.2017

Definicje rodzajów robót w wydawnictwach SEKOCENBUD

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD często wpływają pytania dotyczące definicji rodzajów robót, dla których podawane są ceny czynników produkcji w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu – IRS?

więcej
13.04.2017

Cena jednostkowa za 1 m2 powierzchni mostu

Tomasz Sierakowski

Do Redakcji SEKOCENBUD abonent przesłał następujące pytanie: W jaki sposób, w wydawnictwie „BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO CZ. II – OBIEKTY INŻYNIERYJNE”, obliczamy cenę jednostkową za 1 m2 powierzchni mostu.

więcej
05.04.2017

Ceny kabli

Krzysztof Mitelski

Korzystam często z cen materiałów zawartych w wydawnictwie SEKOCENBUD „Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME”. Jak zauważyłem w przypadku cen kabli i przewodów następują częste i znaczne zmiany cen. Jak Państwo to oceniacie, biorąc pod uwagę, obecnie niski poziom inflacji i niewielkie ruchy cenowe pozostałych materiałów?

więcej
22.03.2017

Skład zespołu roboczego przy wyliczeniu czasu pracy rusztowań

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło następujące pytanie:

Jak należy traktować, przy wyliczeniu czasu pracy rusztowań, skład zespołu roboczego podany w tablicy 9923, w założeniach szczegółowych do rozdz.16 KNR 2-02 oraz w tablicy 9921, w założeniach szczegółowych do rozdz.15 KNNR 2. Czy powyższy skład zespołu roboczego to skład minimalny, przeciętny czy maksymalny?

Czy są jakieś dodatkowe (poza wymienionymi) „normatywy” określające, jaki skład powinien być uwzględniany w kalkulacji kosztów pracy rusztowań?

więcej
20.02.2017

Podatek VAT w budownictwie

Redakcja SEKOCENBUD

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o VAT. Jedną

z ważniejszych zmian dla budownictwa jest wprowadzenie mechanizmu „odwróconego obciążenia” (ang. reverse charge), który znajdzie zastosowanie do świadczenia szeregu usług budowlanych przez "podwykonawców".

więcej
09.12.2014

KLAUZULA 13 WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE POLECENIE ZMIANY UMOWY

Zbigniew J. Boczek

Teza 1: W polskiej wersji Warunków Kontraktowych FIDIC występuje niewłaściwe tłumaczenie angielskiej wersji Klauzuli 13 „Variations i Adjustments”, która to Klauzula powinna być rozumiana wyłącznie jako prawo do „odmiennego (variations) sposobu wykonania robót”, a nie do „wprowadzania poleceniem Inżyniera zmian do Kontraktu”, ponieważ inaczej pozostaje w sprzeczności z klauzulą 3.1 gdzie Inżynier „nie jest uprawniony do korygowania kontraktu, czy wnoszenia poprawek”.

 

Teza 2: W zamówieniach publicznych wszelkie polecenia zmiany wydane wykonawcy przez Inżyniera czy zamawiającego, podlegają ocenie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym osoby te nie mają uprawnień do jednostronnej zmiany kontraktu bez zgody wykonawcy.

więcej
14.02.2014

Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu stropów gęstożebrowych i monolitycznych

mgr inż. Konrad Rószczka

Wykonywanie stropów gęstożebrowych (np. typu teriva) czy stropów monolitycznych wiąże się z koniecznością dokonania...

więcej
01.07.2013

Materiały do hydroizolacji - systematyzacja - część 2

Maciej Rokiel

W tej części artykułu autor opisuje kolejne materiały do hydroizolacji: masy asfaltowe, szlam i zaprawy, maty i membrany bentonitowe.

więcej
15.04.2013

Ile kosztuje przyłącze?

Anna Łapczyńska

Planuję wykonanie przyłącza wodociągowego do domu. Jakie mogą być koszty jego wykonania? Czy w publikacjach systemu SEKOCENBUD można znaleźć dane dotyczące cen tego rodzaju budowli?

Maciej Jarzębowski, Gdańsk (e-mail do wiadomości redakcji)

więcej