Kosztorysowanie

28.08.2023

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej w 3 kw. 2023 r. w stosunku do 3 kw. 2022 r. na tle ogłoszonej przez GUS inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

Wiesława Sikorska-Ożgo

Informacje sygnalne dotyczące zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku GUS podał do wiadomości 14 sierpnia br. Zgodnie z tymi informacjami omawiane ceny rok do roku wzrosły o 10,8 % (przy wzroście cen towarów - o 10,6% i usług – o 11,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli do czerwca 2023 r., ceny towarów i usług spadły o 0,2% (w tym towarów – o 0,6% przy wzroście cen usług – o 0,8%). Przypominamy, że w lipcu ubiegłego roku inflacja liczona rok do roku wynosiła 15,6%.*/

więcej
22.08.2023

Nowości w cennikach SEKOCENBUD

Paweł Kaczmarski

Rozszerzenie formatu zapisu plików dbf w wersji elektronicznej cenników

więcej
14.07.2023

SeKo PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 18.1

Sekocenbud

Na czerwcową aktualizację programów z rodziny SeKo składają się zmiany i nowości w programie oraz bazie katalogowej. W bieżącym wydaniu skupiliśmy się na zmianach dotyczących interfejsu użytkownika.

więcej
15.06.2023

Nowy obiekt w Biuletynie cen obiektów BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Monika Plińska

Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. II wprowadzono w drugim kwartale 2023 roku obiekt 2222-323 Zewnętrzna sieć ciepłownicza z rur preizolowanych z alarmem 2 x ø 219,1/315 mm. Charakterystykę nowego obiektu zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

więcej
26.05.2023

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2023 r., w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS

Wiesława Sikorska-Ożgo

Minął już ponad rok od rozpoczęcia działań wojennych Rosji w Ukrainie. Cały ten czas to w Polsce okres niestabilnej sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji. Jakie przełożenie miały te trudne uwarunkowania na poziomy wynagrodzeń i stawek robocizny kosztorysowej w pierwszym półroczu 2023 r.

więcej
08.05.2023

XIV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 15-16 czerwca 2023 roku odbędzie się XIV Konferencja SKB pt. „Szacowanie, rozliczanie i waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej”. Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie i będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie możliwość uczestnictwa zarówno na miejscu, jak i on-line.

więcej