Kosztorysowanie

28.03.2017

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Mariola Gala-de Vacqueret

SEKOCENBUD uczestniczył w konferencji pt.: „Zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych dla zamawiających, inwestorów i wykonawców” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych w dniach 23-24 marca 2017.

więcej
23.01.2017

Instalacje sanitarne po 1 stycznia 2017 r. w świetle zmian wskaźnika EP - w biuletynach SEKOCENBUD

Monika Plińska

Zmiana w warunkach technicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) od 1 stycznia 2017 r. cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP (kWh/(m2*rok), zmusza w nowo projektowanych i wykonywanych obiektach, których pozwolenie na budowę złożono po 2017 r., zastosowanie urządzeń energooszczędnych wykorzystujących energię odnawialną.

więcej
03.11.2016

KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE PZP DLA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH – PRÓBA WSTĘPNEJ OCENY

dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Zamieszczony poniżej artykuł został zaprezentowany przez autora podczas 22 Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku w dniach 5-7 października 2016 r.

więcej
23.06.2016

NOWOCZESNY BIUROWIEC W BCO - SEKOCENBUD

mgr inż. Andrzej Wypych

Do „Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.1 obiekty kubaturowe” został dodany nowy obiekt - 1220-102 Budynek biurowy 3/7 kondygnacyjny z 3-kondygnacyjnym garażem podziemnym. Było to możliwe dzięki uprzejmości autora projektu architekta Bolesława Stelmacha z Biura Architektonicznego STELMACH I PARTNERZY.

więcej
15.04.2016

DOKUMENTY KOSZTOWE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Balbina Kacprzyk

W dniach 17 i 18 marca 2016 r. w Warszawie zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizował Konferencję, która poświęcona była głównie dokumentom, które powstają u inwestora i wykonawcy dla potrzeb prowadzenia inwestycji budowlanych. W praktyce opracowują je kosztorysanci i powinny być to osoby jak najlepiej przygotowane zawodowo.

więcej
05.11.2015

Koncepcja – projekt – wycena Jak to zrobić z BIM?

Paweł Kaczmarski, Arkadiusz Mackiewicz

Building Information Modeling (BIM) w Polsce stał się już faktem. Na dobre zagościł w wielu pracowniach projektowych. Jego zalety zauważają zarówno Inwestorzy jak i Wykonawcy. Coraz częściej pojawiają się zlecenia nie tylko na samo projektowanie BIM, ale również kompleksową obsługę realizacji inwestycji z wykorzystaniem tej technologii. Wycena i analiza kosztowa jest nierozerwalnie z tym związana. Czy BIM w naszym kraju może być obecny również w tym aspekcie?

więcej
28.10.2015

Zamówienia publiczne: inżynieria cenowa w kosztorysach zwykle kończy się odrzuceniem oferty

Piotr Kunicki

Ustalenie cen jednostkowych na poziomie, który świadczy o ich oderwaniu od jakichkolwiek realiów rynkowych, wyłącznie po to, aby wykorzystać niedoszacowanie przez zamawiającego ilości robót, jakie zostaną rzeczywiście wykonane, i po to, by wykonać na rzecz zamawiającego roboty po wyższej cenie, aniżeli odpowiadająca regułom rynkowym, narusza dobre obyczaje kupieckie.

więcej
18.06.2015

Nowe obiekty w wydawnictwach SEKOCENBUD

Redakcja SEKOCENBUD

W 2 kwartale 2015 r. do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO wprowadzono 4 nowe obiekty. Są to m.in. budynek biurowy z 3-kondygnacyjnym garażem podziemnym oraz obiekty inżynieryjne związane z automatyką przejazdów kolejowych.

więcej