Prawo

31.10.2023

Relacja z 26 Konferencji Naukowo-Technicznej w Ciechocinku

Mariola Gala-de Vacqueret

W dniach 11-13 października 2023 roku odbyła się 26 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku, której organizatorem był SEKOCENBUD Sp. z o.o. wydawca informacji cenowych.

więcej
15.06.2021

Kiedy dojdzie do opóźnień – czyli jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcy robót budowlanych w związku z przedłużeniem okresu realizacji inwestycji?

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.

Przedłużenie okresu realizacji inwestycji budowlanych w Polsce staje się codziennością. Nierzadko wynika z okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W rzeczywistości inwestorzy równie często odmawiają jednak wykonawcom zapłaty za dodatkowe koszty poniesione przez nich w przedłużonym okresie realizacji inwestycji. Poniżej analizujemy wybrane roszczenia, które mogą wówczas przysługiwać wykonawcy względem inwestora.

więcej
20.04.2021

Spory budowlane – jak utrwalić fakty istotne dla skutecznego dochodzenia roszczeń?

Kancelaria JDP Drapała & Partners

Prowadzenie sporów z zakresu umów o roboty budowlane wiąże się z koniecznością zgromadzenia obszernego materiału dowodowego, który przekona sąd o zasadności roszczeń, pozwalając zarazem wykazać leżące u ich podstaw zdarzenia i skutki.

więcej
20.12.2019

Jak dochodzić roszczeń związanych ze wzrostem cen, gdy w kontrakcie brak klauzul waloryzacyjnych lub klauzule takie „nie działają”?

Kancelaria Jara Drapała & Partners

Od paru lat głównym problemem branży budowlanej jest wzrost cen na budowach obejmujący materiały, robociznę oraz sprzęt. Przedstawiciele branży oraz eksperci alarmują zwracając uwagę na niebezpieczeństwa związane z tym zjawiskiem. Pomimo ponawianych dyskusji pomiędzy Wykonawcami a wiodącymi Zamawiającymi publicznymi sytuacja nie ulega jednak istotnej poprawie.

więcej
12.09.2019

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

UZP

11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

więcej
30.07.2019

Relacja wartości szacunkowej zamówienia do kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Żródło: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/informator-urzedu-zamowien-publicznych-nr-22019

więcej
06.05.2019

Koniunktura i jej wpływ na ceny robót budowlanych

Balbina Kacprzyk

W dniach 21 i 22 marca 2019 r. w Warszawie Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizował coroczną XI Konferencję „Koniunktura i jej wpływ na ceny robót budowlanych”. Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia – kosztorysanci i przedstawiciele firm - członków wspierających: Datacomp, Orgbud Serwis, Promocja i WACETOB oraz wiele osób spośród innych uczestników procesu inwestycyjnego. Patronaty medialne objęły: Builder, Budownictwo i Prawo, Przegląd Budowlany oraz Raport SEKOCENBUD.

 

więcej