Prawo

03.11.2016

KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE PZP DLA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH – PRÓBA WSTĘPNEJ OCENY

dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Zamieszczony poniżej artykuł został zaprezentowany przez autora podczas 22 Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku w dniach 5-7 października 2016 r.

więcej
12.08.2016

ALERT PRAWNY – z orzeczeń Sądów

Kancelaria JARA DRAPAŁA&PARTNERS

Poniżej publikujemy ważne dla uczestników procesów inwestycyjnych orzeczenia sądowe w sprawach budowlanych, wybrane przez doświadczonych w tych tematach prawników reprezentujących Kancelarię JARA DRAPAŁA&PARTNERS.

więcej
09.08.2016

Nowe akty wykonawcze do Ustawy Pzp

www.uzp.gov.pl

Zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020):

więcej
18.07.2016

Publikacja w Dzienniku Ustaw RP ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

www.uzp.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

więcej
04.07.2016

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - po rozpatrzeniu poprawek Senatu przez Sejm

www.uzp.gov.pl

W dniu 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366). Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta.

więcej
22.06.2016

ALERT PRAWNY – z orzeczeń Sądów

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Poniżej publikujemy ważne dla uczestników procesów inwestycyjnych orzeczenia sądowe w sprawach budowlanych, wybrane przez doświadczonych w tych tematach prawników reprezentujących Kancelarię JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

więcej
04.04.2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

https://www.uzp.gov.pl/

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono istotny komunikat dotyczący zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych:

więcej
08.02.2016

PROJEKT NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MGV

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się Projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Rozwoju.

więcej
05.11.2015

Możliwość uzupełniania wykazu materiałów i robocizny w zamówieniach publicznych

Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski

Poniższy referat został zaprezentowany podczas 21 Konferencji naukowo-technicznej pt.:"Rola kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych na etapie wyboru oferty i realizacji inwestycji – teoria i praktyka", która odbyła się w Ciechocinku w październiku 2015 r.

więcej