Prawo

09.08.2016

Nowe akty wykonawcze do Ustawy Pzp

www.uzp.gov.pl

Zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020):

więcej
18.07.2016

Publikacja w Dzienniku Ustaw RP ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

www.uzp.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

więcej
04.07.2016

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - po rozpatrzeniu poprawek Senatu przez Sejm

www.uzp.gov.pl

W dniu 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366). Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta.

więcej
22.06.2016

ALERT PRAWNY – z orzeczeń Sądów

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Poniżej publikujemy ważne dla uczestników procesów inwestycyjnych orzeczenia sądowe w sprawach budowlanych, wybrane przez doświadczonych w tych tematach prawników reprezentujących Kancelarię JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

więcej
04.04.2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

https://www.uzp.gov.pl/

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono istotny komunikat dotyczący zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych:

więcej
08.02.2016

PROJEKT NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MGV

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się Projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Rozwoju.

więcej
05.11.2015

Możliwość uzupełniania wykazu materiałów i robocizny w zamówieniach publicznych

Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski

Poniższy referat został zaprezentowany podczas 21 Konferencji naukowo-technicznej pt.:"Rola kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych na etapie wyboru oferty i realizacji inwestycji – teoria i praktyka", która odbyła się w Ciechocinku w październiku 2015 r.

więcej
28.10.2015

Zamówienia publiczne: inżynieria cenowa w kosztorysach zwykle kończy się odrzuceniem oferty

Piotr Kunicki

Ustalenie cen jednostkowych na poziomie, który świadczy o ich oderwaniu od jakichkolwiek realiów rynkowych, wyłącznie po to, aby wykorzystać niedoszacowanie przez zamawiającego ilości robót, jakie zostaną rzeczywiście wykonane, i po to, by wykonać na rzecz zamawiającego roboty po wyższej cenie, aniżeli odpowiadająca regułom rynkowym, narusza dobre obyczaje kupieckie.

więcej
07.08.2015

Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zalecenia są kolejną inicjatywą podejmowaną przez zaangażowane w tematykę instytucje administracji centralnej mającą prowadzić do realizacji za pośrednictwem zamówień publicznych szerszych celów krajowej polityki społecznej. Zalecenia zostały skierowane do administracji rządowej, niemniej jednak również pozostałe instytucje administracji publicznej mogą się nimi kierować odpowiednio kształtując swoją politykę w zakresie zamówień publicznych.

więcej