15.06.2023

Nowy obiekt w Biuletynie cen obiektów BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Monika Plińska

Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. II wprowadzono w drugim kwartale 2023 roku obiekt 2222-323 Zewnętrzna sieć ciepłownicza z rur preizolowanych z alarmem 2 x ø 219,1/315 mm. Charakterystykę nowego obiektu zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

więcej
26.05.2023

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym półroczu 2023 r., w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS

Wiesława Sikorska-Ożgo

Minął już ponad rok od rozpoczęcia działań wojennych Rosji w Ukrainie. Cały ten czas to w Polsce okres niestabilnej sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji. Jakie przełożenie miały te trudne uwarunkowania na poziomy wynagrodzeń i stawek robocizny kosztorysowej w pierwszym półroczu 2023 r.

więcej
08.05.2023

XIV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 15-16 czerwca 2023 roku odbędzie się XIV Konferencja SKB pt. „Szacowanie, rozliczanie i waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej”. Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie i będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie możliwość uczestnictwa zarówno na miejscu, jak i on-line.

więcej
29.03.2023

Rynek mieszkaniowy w Polsce w 1q2023 – raport Centrum Analiz PKO BP

To już rok, od kiedy zaczęły się duże zawirowania na rynku mieszkaniowym, a objęły one całą branżę… rynek pierwotny i rynek wtórny, rynek sprzedaży mieszkań oraz rynek najmu.

więcej
23.03.2023

VI Warsztaty dla kosztorysantów – Warszawa 2023

Już 24 marca w warszawskim Hotelu LORD rozpoczną się VI Warsztaty dla kosztorysantów.

Tematem tegorocznych warsztatów będzie: „Wynagrodzenie za roboty budowlane vs. inflacja. Waloryzacja wynagrodzenia.”

więcej
20.03.2023

Nowe obiekty w Biuletynach cen obiektów budowlanych - BCO cz. I - obiekty kubaturowe oraz BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Zespół autorski SEKOCENBUD

Do Biuletynów cen obiektów budowlanych BCO cz. I i II wprowadzono w pierwszym kwartale 2023 roku kolejne obiekty. Skróconą charakterystykę nowych obiektów zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

więcej
15.03.2023

Nowości w wydawnictwie „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS” w 1 kwartale 2023 r.

Tomasz Sierakowski

Do biuletynu „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS” wprowadzono zmiany w sposobie prezentacji kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego oraz dodano ceny wynajmu jednostek sprzętowych związanych z osuszaniem budynków.

więcej