15.06.2021

Kiedy dojdzie do opóźnień – czyli jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcy robót budowlanych w związku z przedłużeniem okresu realizacji inwestycji?

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.

Przedłużenie okresu realizacji inwestycji budowlanych w Polsce staje się codziennością. Nierzadko wynika z okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W rzeczywistości inwestorzy równie często odmawiają jednak wykonawcom zapłaty za dodatkowe koszty poniesione przez nich w przedłużonym okresie realizacji inwestycji. Poniżej analizujemy wybrane roszczenia, które mogą wówczas przysługiwać wykonawcy względem inwestora.

więcej
31.05.2021

PROTECT - OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ NISKIEGO NAPIĘCIA

SICAME Polska Sp. z o.o.

Firma SICAME wprowadziła do swojej oferty produktowej gamę ograniczników przepięć niskiego napięcia typu Protect.

więcej
24.05.2021

ROSNĄ CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Mariola Gala-de Vacqueret

Początek bieżącego roku, według prognoz publikowanych cyklicznie w wydawnictwie SEKOCENBUD ZWW, nie zapowiadał większych zmian w obszarze kosztów budowy. Jednak już pod koniec pierwszego kwartału, gdy rozpoczął się sezon budowlany, odnotowano pierwsze ruchy cen na rynku materiałów budowlanych.

więcej
20.04.2021

Spory budowlane – jak utrwalić fakty istotne dla skutecznego dochodzenia roszczeń?

Kancelaria JDP Drapała & Partners

Prowadzenie sporów z zakresu umów o roboty budowlane wiąże się z koniecznością zgromadzenia obszernego materiału dowodowego, który przekona sąd o zasadności roszczeń, pozwalając zarazem wykazać leżące u ich podstaw zdarzenia i skutki.

więcej
13.04.2021

Ile dziś kosztuje budowa domu? Ceny działek mogą szokować.

GetHome

Rosnące ceny mieszkań powodują, że najpewniej niejeden potencjalny klient firmy deweloperskiej zadaje sobie pytanie: a może korzystniejszym rozwiązaniem jest budowa domu? Sprawdziliśmy z jakim kosztem należy się liczyć.

więcej
02.02.2021

XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021 - zmiana terminu!

Zarząd SKB zaplanował w terminie 18-19 marca 2021 roku, XII Konferencję oraz Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków SKB.

Z uwagi na obostrzenia związane z trwającą epidemią, Konferencja miała być przeprowadzona w formule hybrydowej, tj. on-line, przy bezpośrednim uczestnictwie w niej jedynie prelegentów i gości specjalnych.

więcej
20.01.2021

Ceny robót drogowych w 2020 roku

Tomasz Sierakowski

Rok 2020 pomimo pandemii przyniósł, podobnie jak ubiegłe lata, wzrost cen robót w branży drogowej. Wzrost wystąpił we wszystkich kwartałach ubiegłego roku co potwierdzają zanotowane w systemie SEKOCENBUD ceny czynników produkcji (RMS) i wyliczone z ich użyciem ceny robót.

więcej