18.08.2017

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

www.uzp.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych. Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym.

więcej
17.08.2017

SCALONE CENY ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

Tomasz Sierakowski

W odpowiedzi na mój artykuł dotyczący metodologii obliczenia cen jednostkowych powierzchni mostu w wydawnictwie SEKOCENBUD BCO cz. II:

www.raportsekocenbud.pl/artykul/n/pokaz/news/cena-jednostkowa-za-1-m2-powierzchni-mostu/,

nasz Czytelnik zamieścił następujący komentarz:

więcej
10.08.2017

Kreatywna elewacja. W roli głównej: tynk modelowany

Baumit

Daje wręcz nieograniczone możliwości pomysłowego kształtowania wyglądu fasady, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych i używanych narzędzi. Co najważniejsze, zachowując spójność i ciągłość całego systemu ociepleń. Tynk modelowany, bo o nim mowa, to idealne rozwiązanie dla osób, ceniących oryginalne formy wykończenia elewacji, która bądź co bądź jest elementem podkreślającym styl i charakter budynku, dekoruje oraz często dużo mówi o tym, czego można się spodziewać po wejściu do środka.

 

 

więcej
09.08.2017

Ceny materiałów elektrycznych w III kw. 2017 r.

mgr inż. Krzysztof Mitelski

Z prowadzonych przez SEKOCENBUD, cyklicznych notowań cen na rynku budowlanym wynika, że w tym kwartale ceny materiałów elektrycznych zachowują się dosyć stabilnie.

więcej
04.08.2017

WYPUST w instalacjach elektrycznych

mgr inż. Andrzej Górniecki

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło zapytanie: Jak należy rozumieć pojęcie „Wypustu” dla jednostkowych cen instalacji elektrycznych publikowanych w wydawnictwie „Biuletyn cen asortymentów robót - BCA”

więcej
13.07.2017

Nakłady na klamry ciesielskie w katalogu 4-01

mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo, inż. Paweł Kaczmarski

Wiele wątpliwości budzą nakłady na klamry ciesielskie w pozycji „Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze” z katalogu KNR 4-01/0412-0200 .

W tej sprawie otrzymujemy pytania od naszych klientów korzystających z programu SeKo PRIX. Poniżej publikujemy wyjaśnienie tej kwestii.

więcej
06.07.2017

Jak liczony jest punkt poboru wody dla baterii czerpalnej ?

mgr inż. Monika Plińska

Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło niżej wymienione pytanie:

Czy w wydawnictwach SEKOCENBUD punkt poboru wody dla baterii czerpalnej jest liczony jako 1 czy 2 punkty?

 

więcej
09.06.2017

30-lecie firmy OWEOB „Promocja”

Kinga Kaczmarska

7 czerwca br. w teatrze „Kamienica” w Warszawie odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 30-lecia naszej firmy – Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, wydawcy baz cenowych SEKOCENBUD.

W uroczystościach wzięli udział pracownicy, regionalni współpracownicy, a także goście reprezentujący resorty rządowe, organizacje branżowe, zaprzyjaźnione firmy i wydawnictwa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentował Minister Andrzej Adamczyk, a Urząd Zamówień Publicznych – Dyrektor Departamentu Prawnego Bogdan Artymowicz.

więcej
08.06.2017

Zależność pomiędzy stawkami robocizny netto i brutto do kosztorysowania

Wiesława Sikorska-Ożgo

Nasi Abonenci często zgłaszają do ekspertów systemu SEKOCENBUD pytania dotyczące zależności pomiędzy stawkami netto i brutto do kosztorysowania, publikowanymi w wydawnictwach SEKOCENBUD, oraz wątpliwości dotyczące zasadności powszechnego stosowania regionalnych stawek netto i narzutów średnich krajowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.

więcej
26.05.2017

Konferencja prasowa w Urzędzie Zamówień Publicznych

www.uzp.gov.pl

W dniu 24 maja 2017 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostały wyniki analiz zrealizowanych przez UZP, zawartych w raportach poświęconych tematyce kontroli systemowych prowadzonych przez Prezesa UZP w zakresie praktyki stosowania przez zamawiających kryterium ceny (art. 91 ust. 2a) oraz korzystania z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 13 ustawy i udzielania zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych.

więcej