15.03.2023

Nowości w wydawnictwie „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS” w 1 kwartale 2023 r.

Tomasz Sierakowski

Do biuletynu „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS” wprowadzono zmiany w sposobie prezentacji kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego oraz dodano ceny wynajmu jednostek sprzętowych związanych z osuszaniem budynków.

więcej
14.03.2023

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w pierwszym kwartale 2023 r., w Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS SEKOCENBUD

Wiesława Sikorska-Ożgo

Minęły dwa miesiące 1 kwartału 2023 roku. Tak jak w ubiegłym roku, to nadal czas działań wojennych Rosji w Ukrainie oraz wysokiej inflacji i spirali płacowo-cenowej w Polsce. Jak ta trudna sytuacja gospodarcza odbiła się na poziomach wynagrodzeń i stawkach robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych w pierwszym kwartale 2023 r.?

więcej
07.03.2023

Dokładność prognoz publikowanych w wydawnictwie ZWW SEKOCENBUD.

dr hab. Małgorzata Radziukiewicz

Sytuacja w budownictwie jest nadal trudna. Kolejny, 1 kwartał 2023 roku uwidocznił te same problemy, z którymi „mierzył” się rynek budownictwa w kwartałach minionego 2022 roku, w tym zwłaszcza tak niekorzystne wydarzenia jak pandemia Covid-19 czy też wojna w Ukrainie.

więcej
03.03.2023

Uwaga! Podejrzane oferty na zakup cenników SEKOCENBUD

Dotarły do nas niepokojące informacje o podejrzanych działaniach osób próbujących sprzedawać „aktualizację SEKOCENBUD w dostępie on-line za cenę 500zł na rok ”.

więcej
02.03.2023

Nowe elementy instalacji fotowoltaicznych w wydawnictwach SEKOCENBUD

Krzysztof Mitelski

W I kwartale 2023 do wydawnictw SEKOCENBUD zostały wprowadzone nowe elementy dotyczące instalacji fotowoltaicznych.

więcej
20.02.2023

Nowości w cennikach RMS SEKOCENBUD – 1 kw. 2023

Jedną z cech, którymi charakteryzują się publikacje cenowe SEKOCENBUD jest stały ich rozwój i doskonalenie. Dużą uwagę zwracamy przy tym na komentarze i spostrzeżenia jakie docierają od naszych Użytkowników. Dlatego też w 1 kwartale 2023 wprowadziliśmy szereg zmian mających ułatwić korzystanie z baz cenowych SEKOCENBUD. Zmiany dotyczą zarówno wersji drukowanej jak również wersji elektronicznej.

więcej
02.02.2023

CENY PALIW I OLEJU OPAŁOWEGO W NOTOWANIACH SEKOCENBUD

Zespół SEKOCENBUD

W systemie SEKOCENBUD prowadzone są cykliczne, kwartalne badania cen materiałów, na rynku budowlanym w całym kraju dla prawie 100 tysięcy pozycji materiałowych w branżach: materiałów ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

więcej
10.01.2023

Nowa wersja programów z serii SeKo: PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 17.2

Na najnowszą aktualizację programów z rodziny SeKo składają się zmiany i nowości w programie oraz bazie katalogowej.

W bieżącym wydaniu skupiliśmy się na zmianach dotyczących interfejsu użytkownika oraz kontynuacją nowych funkcjonalności związanych z klasyfikacjami.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem zmian.

więcej
02.01.2023

Rynek Mieszkaniowy 4q22 – raport Centrum Analiz Banku PKO BP

PKO BP

W ostatnim czasie ukazał się raport opisujący trendy na rynku mieszkaniowym w 4 kwartale 2022. Analitycy Centrum Analiz Banku PKO BP jako jedno ze źródeł podają cenniki SEKOCENBUD, wykorzystując do analiz publikowane w cennikach koszty budowy obiektów prezentowane w Biuletynie cen obiektów budowlanych oraz prognozy zmian cen na podstawie biuletynu Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne (ZWW).

więcej
19.12.2022

Kolejny rok wysokich kosztów budowy

Mariola Gala-de Vacqueret

Ceny w budownictwie w 2022 nie wyhamowały, a wręcz odwrotnie, dynamika ich zmian była większa niż w roku 2021. Wpłynęło na to szereg różnych czynników, począwszy od pandemii, która wywołała olbrzymie perturbacje na rynkach paliw, surowców i dostaw, do wojny w Ukrainie, która spotęgowała istniejące problemy. Dodatkowo gwałtowny wzrost inflacji w Polsce miał bezpośrednie przełożenie na znaczne ruchy cen na rynku budowlanym.

więcej