28.11.2017

Ceny materiałów budowlanych w listopadzie br.

Mariola Gala-de Vacqueret

Według prowadzonych w systemie SEKOCENBUD notowań na rynku budowlanym wynika, że utrwaliła się obecnie tendencja wzrostu cen materiałów budowlanych.

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano dodatnie wskaźniki zmian cen w niektórych grupach materiałów.

więcej
16.11.2017

Precedensowy wyrok uzyskany przez JARA DRAPAŁA & PARTNERS (zmiana cen przed EURO 2012)

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P), reprezentując PORR, jednego z wiodących wykonawców, uzyskała w dniu 6 listopada 2017 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasądzający na jego rzecz od Skarbu Państwa – GDDKiA siedmiocyfrową kwotę tytułem podwyższenia wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen asfaltu w latach 2009 – 2012 (przed EURO 2012) oraz wyrównaniem powstałej z tego względu straty w ramach realizacji jednego z kontraktów drogowych.

więcej
07.11.2017

To już 20-ty Ranking Biur Kosztorysowych

Mariola Gala-de Vacqueret

W bieżącym roku odbył się jubileuszowy 20-ty RANKING BIUR KOSZTORYSOWYCH. Wyniki oraz nazwiska zwycięzców tradycyjnie ogłoszono podczas obrad 23 Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku w dniu 12.10.2017 r.

więcej
03.11.2017

23 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku – już za nami

Mariola Gala-de Vacqueret

W dniach 11-13 października br. odbyła się kolejna 23-cia Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – wybrane aspekty w praktyce”

więcej
26.10.2017

Wzrost cen materiałów sanitarnych w IV kw. 2017 r.

mgr inż. Monika Plińska

Zmiana cen materiałów instalacyjnych z notowań respondentów SEKOCENBUD w IV kw. 2017 r. porównując do III kw. 2017 r. była zauważalna. O ile średnia procentowa zmiana ogółem dla wszystkich materiałów wyniosła 1,5% w kierunku wzrostowym, to dla niektórych grup materiałów wskaźniki zmiany cen były znacznie wyższe.

więcej
23.10.2017

IV edycja kluczowego spotkania branży budowalnej w Polsce „Konstrukcje budowlane 2017”

Wydawnictwo Naukowe PWN SA

24 listopada 2017 r. będzie miała miejsce czwarta edycja konferencji „Konstrukcje budowlane”. Wydarzenie, które od kilku lat odbywa się w najciekawszych pod względem konstrukcyjnym i technologicznym budynkach, tym razem zagości na południu Polski – w Muzeum Śląskim w Katowicach. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do wysłuchania wykładów przygotowanych przez grono wybitnych ekspertów i niekwestionowanych autorytetów branży konstrukcyjnej i budowlanej - m.in. prof. dr hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, prof. dr hab. inż. Michała Knauffa oraz mgr inż. Wiesława Bocheńczyka. Organizatorem wydarzenia jest Instytut PWN.

więcej
16.10.2017

23 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku – już za nami.

Mariola Gala-de Vacqueret

W dniach 11-13 października br. odbyła się kolejna 23-cia Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – wybrane aspekty w praktyce”.

więcej
04.10.2017

Korzystanie z Biuletynu cen obiektów BCO cz. 1 Obiekty kubaturowe – przy szacowaniu wartości odtworzeniowej domu jednorodzinnego

mgr inż. Andrzej Wypych

Do Redakcji SEKOCENBUD abonent przysłał pytania dotyczące zasad korzystania z Biuletynu cen obiektów BCO cz. 1 Obiekty kubaturowe.

więcej
18.09.2017

Konferencje „Efektywność Energetyczna w Budownictwie”

KAPE

Budownictwo energooszczędne jest istotnym elementem polityki krajowej i unijnej w zakresie działań zmierzających do stworzenia zrównoważonej i efektywnej energetycznie gospodarki. Od 01.01.2021 roku, w Polsce będą obowiązywać zaostrzone standardy ochrony cieplnej wszystkich rodzajów budynków – mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

więcej
07.09.2017

4 konferencje – Efektywność Energetyczna w Budownictwie

KAPE

Częstym argumentem podnoszonym podczas dyskusji na temat budownictwa energooszczędnego są większe koszty związane z budową takich budynków. Jednak przy dostępności nowoczesnych technologii można zoptymalizować inwestycję zarówno pod kątem ekonomicznym jak i jej energochłonności. Kluczowym elementem przy tworzeniu takiego projektu jest wykonanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku.

więcej