20.02.2023

Nowości w cennikach RMS SEKOCENBUD – 1 kw. 2023

Jedną z cech, którymi charakteryzują się publikacje cenowe SEKOCENBUD jest stały ich rozwój i doskonalenie. Dużą uwagę zwracamy przy tym na komentarze i spostrzeżenia jakie docierają od naszych Użytkowników. Dlatego też w 1 kwartale 2023 wprowadziliśmy szereg zmian mających ułatwić korzystanie z baz cenowych SEKOCENBUD. Zmiany dotyczą zarówno wersji drukowanej jak również wersji elektronicznej.

więcej
02.02.2023

CENY PALIW I OLEJU OPAŁOWEGO W NOTOWANIACH SEKOCENBUD

Zespół SEKOCENBUD

W systemie SEKOCENBUD prowadzone są cykliczne, kwartalne badania cen materiałów, na rynku budowlanym w całym kraju dla prawie 100 tysięcy pozycji materiałowych w branżach: materiałów ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

więcej
10.01.2023

Nowa wersja programów z serii SeKo: PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 17.2

Na najnowszą aktualizację programów z rodziny SeKo składają się zmiany i nowości w programie oraz bazie katalogowej.

W bieżącym wydaniu skupiliśmy się na zmianach dotyczących interfejsu użytkownika oraz kontynuacją nowych funkcjonalności związanych z klasyfikacjami.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem zmian.

więcej
02.01.2023

Rynek Mieszkaniowy 4q22 – raport Centrum Analiz Banku PKO BP

PKO BP

W ostatnim czasie ukazał się raport opisujący trendy na rynku mieszkaniowym w 4 kwartale 2022. Analitycy Centrum Analiz Banku PKO BP jako jedno ze źródeł podają cenniki SEKOCENBUD, wykorzystując do analiz publikowane w cennikach koszty budowy obiektów prezentowane w Biuletynie cen obiektów budowlanych oraz prognozy zmian cen na podstawie biuletynu Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne (ZWW).

więcej
19.12.2022

Kolejny rok wysokich kosztów budowy

Mariola Gala-de Vacqueret

Ceny w budownictwie w 2022 nie wyhamowały, a wręcz odwrotnie, dynamika ich zmian była większa niż w roku 2021. Wpłynęło na to szereg różnych czynników, począwszy od pandemii, która wywołała olbrzymie perturbacje na rynkach paliw, surowców i dostaw, do wojny w Ukrainie, która spotęgowała istniejące problemy. Dodatkowo gwałtowny wzrost inflacji w Polsce miał bezpośrednie przełożenie na znaczne ruchy cen na rynku budowlanym.

więcej
12.09.2022

Nowe obiekty w Biuletynach cen obiektów budowlanych - BCO systemu SEKOCENBUD

Zespół autorski Sekocenbud

Do Biuletynów cen obiektów budowlanych BCO cz. I i II wprowadzono w 3 kwartale 2022 roku dwa nowe obiekty, których skróconą charakterystykę i podstawowe informacje cenowe zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwach drukowanych i elektronicznym.

więcej