12.10.2020

Ceny w budownictwie w czasie pandemii

Mariola Gala-de Vacqueret

W ostatnich latach notowania SEKOCENBUD pokazywały systematyczny wzrost kosztów ponoszonych przy realizacji inwestycji budowlanych. Rosły ceny materiałów budowlanych jak również stawki robocizny kosztorysowej. Prognozy na rok bieżący wskazywały na dalsze utrzymanie tendencji wzrostowej kosztów budowy obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa inżynieryjnego. Jak wynika z notowań cen 3 kwartału 2020 r., prowadzonych cyklicznie na rynku budowlanym, koronawirus osłabił nieco wcześniejsze prognozy.

więcej
24.09.2020

Moc zainstalowana fotowoltaiki – stan na 1 września

Rynek Elektryczny

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosi obecnie ok. 2,53 GW.

więcej
22.07.2020

Witamy w domu! Drzwi zewnętrzne firmy Hörmann.

Hörmann

Wreszcie u siebie! Ładnie i bezpiecznie. Takiego uczucia chcemy doświadczać po przekroczeniu progu swojego domu. Do wejścia zapraszają nas drzwi wejściowe. To jego wizytówka. Jakie zatem wybrać?

więcej
10.07.2020

Koniunktura w budownictwie

Źródło: GUS Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (czerwiec 2020)

W czerwcu 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 25,9 (przed miesiącem minus 38,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 8,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 34,5% (przed miesiącem odpowiednio 6,4% i 45,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

więcej
07.07.2020

23 RANKING BIUR KOSZTORYSOWYCH

Z wielką przyjemnością ogłaszamy 23 edycję Rankingu Biur Kosztorysowych.

Ranking daje wyjątkową szansę zaprezentowania swojego biura świadczącego usługi kosztorysowania, m.in. wśród kilkuset tysięcy użytkowników systemu informacji cenowych SEKOCENBUD.

więcej
06.07.2020

Jak interpretować prognozy zmian cen w wydawnictwie ZWW?

dr Małgorzata Radziukiewicz

Pytanie od Abonenta: Zwracam się z prośbą do autorów biuletynu ZWW (Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne) o właściwą interpretację odczytania, posłużenia się prognozą do poprzedniego kwartału wyrażoną procentowo.

więcej