23.06.2021

Klasyfikacja stosowana w cennikach materiałów w systemie SEKOCENBUD i jej zastosowanie przy wycenach i waloryzacji wartości kosztorysów

mgr inż. Andrzej Wypych, Redaktor naczelny wydawnictw Sekocenbud

Do Redakcji SEKOCENBUD abonent przysłał pytania dotyczące zasad korzystania z cennika materiałów przy waloryzacji kontraktu.

więcej
15.06.2021

Kiedy dojdzie do opóźnień – czyli jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcy robót budowlanych w związku z przedłużeniem okresu realizacji inwestycji?

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.

Przedłużenie okresu realizacji inwestycji budowlanych w Polsce staje się codziennością. Nierzadko wynika z okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W rzeczywistości inwestorzy równie często odmawiają jednak wykonawcom zapłaty za dodatkowe koszty poniesione przez nich w przedłużonym okresie realizacji inwestycji. Poniżej analizujemy wybrane roszczenia, które mogą wówczas przysługiwać wykonawcy względem inwestora.

więcej
31.05.2021

PROTECT - OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ NISKIEGO NAPIĘCIA

SICAME Polska Sp. z o.o.

Firma SICAME wprowadziła do swojej oferty produktowej gamę ograniczników przepięć niskiego napięcia typu Protect.

więcej
24.05.2021

ROSNĄ CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Mariola Gala-de Vacqueret

Początek bieżącego roku, według prognoz publikowanych cyklicznie w wydawnictwie SEKOCENBUD ZWW, nie zapowiadał większych zmian w obszarze kosztów budowy. Jednak już pod koniec pierwszego kwartału, gdy rozpoczął się sezon budowlany, odnotowano pierwsze ruchy cen na rynku materiałów budowlanych.

więcej
20.04.2021

Spory budowlane – jak utrwalić fakty istotne dla skutecznego dochodzenia roszczeń?

Kancelaria JDP Drapała & Partners

Prowadzenie sporów z zakresu umów o roboty budowlane wiąże się z koniecznością zgromadzenia obszernego materiału dowodowego, który przekona sąd o zasadności roszczeń, pozwalając zarazem wykazać leżące u ich podstaw zdarzenia i skutki.

więcej