Kontakt

ISSN 2657-439X

 Wydawca: Sekocenbud
Sp. z o.o.


02-670 Warszawa,

ul. Puławska 182
tel. (22) 24-25-400 fax (22) 24-25-401
e-mail: sekretariat@sekocenbud.pl

 

Prezes zarządu

Mariola Gala-de Vacqueret

 

Redaktor naczelny wydawnictw SEKOCENBUD

Andrzej Wypych

e-mail: awypych@sekocenbud.pl

 

Zespół : Mariola Gala-de Vacqueret, Paweł Kaczmarski, Honorata Marszałek, Małgorzata Płaneta, Wiesława Sikorska-Ożgo, Andrzej Wypych, Tomasz Sierakowski, Krzysztof Mitelski, Monika Plińska.

 

Skład:

Rafał Majewski

e-mail: rmajewski@sekocenbud.pl

Andrzej Radzki

e-mail: aradzki@sekocenbud.pl

 

Dział obsługi klienta:

tel. (22) 24-25-450

e-mail: sprzedaz@sekocenbud.pl

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS 0000092639 Kapitał zakładowy 112 800 zł, 
NIP 526-021-04-41 
Nr konta Sekocenbud Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. O/Warszawa nr r-ku 39 1240 5963 1111 0000 4798 9414