O wydawcy

 

SEKOCENBUD Sp. z o.o. (wcześniej pod nazwą Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o.) od 1987 roku zajmuje się zbieraniem cen z rynku budowlanego przez sieć respondentów – w systemie SEKOCENBUD. Jest to system kompleksowej informacji o cenach w budownictwie.


Publikacje SEKOCENBUD, wersje drukowane i elektroniczne, obejmują ceny materiałów, pracy sprzętu, robót i obiektów a także stawki robocizny kosztorysowej  oraz wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku. W systemie SEKOCENBUD publikowane są ceny czynników produkcji, robót i obiektów w układzie regionalnym oraz w przekroju branż, tj. budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Notowania cen w systemie SEKOCENBUD odbywają się w okresach cyklicznych – najczęściej kwartalnych. Od wielu lat SEKOCENBUD współpracuje również z producentami materiałów i urządzeń oraz dostawcami usług budowlanych.

Informacje cenowe SEKOCENBUD służą do przygotowywania wszelkich rodzajów kosztorysów, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych, waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania nieruchomości, oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych.

Obok informacji o cenach SEKOCENBUD ma w swojej ofercie narzędzia do wyceny robót i obiektów - programy kosztorysowe SeKo PRIX i SeKo SMART, komputerowy program do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji SeKo WKI, oraz program łączący obie te funkcje SeKo PRIX-WKI. Ponadto firma zajmuje się propagowaniem wiedzy z zakresu kosztorysowania i problemami związanymi z zawieraniem umów na roboty budowlane (kursy, szkolenia, konferencje). Z uwagi na wypracowaną pozycję na rynku budowlanym uczestnicy tego rynku często korzystają z  opinii i ekspertyz sporządzanych przez Ekspertów firmy w zagadnieniach kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych, waloryzacji kontraktów, zawierania umów o roboty budowlane, podatku VAT itp.